ثبت شرکت

انواع شرکت ها و مراحل و شرایط آن :

تعریف شرکت از نگاه جامع : در قانون تجارت تعریفی از شرکت های تجاری نیامده اما قانون مدنی در ماده ی۵۷۱ شرکت را بدین شکل تعریف کرده است؛ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه.

برای ثبت شرکت به مدارک زیر نیاز خواهید داشت :

 

– شناسنامه و کارت ملی اعضای تصمیم گیر. در صورتی که توضیحات اضافی داشته باشد باید ارائه شود.

 

– اطلاعات مرتبط با شرکت جهت تاسیس همانند؛ آدرس و کد پستی، نام انتخابی، سرمایه اولیه ، اسامی اعضاء و …

– گواهی عدم سوء پیشینه برای افراد صاحب امضا

 

-در صورت لزوم؛ مجوز، تاییدیه وزارت خاص و نامه ی بانک و …

 

أنواع شرکت :

  • شرکت های با مسئولیت محدود : حداقل شرکا در شرکت مسئولیت محدود ۲ نفر می باشد. حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره ۱ نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک می باشد.
  • شرکت های سهامی خاص : حداقل شرکا ۳ نفر است.حداقل سرمایه صد هزار تومان  و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۳ نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک محاسبه می شود.
  • شرکت نسبی : حداقل شرکا ۲ نفر است.حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر و  مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.
  • شرکت تضامنی : در شرکت تضامنی حداقل شرکا ۲ نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.
  • شرکت تعاونی : حداقل شرکا ۷ نفر است. حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره  ۳ تا ۷ نفر و  مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.
  • شرکت مختلط سهامی : حداقل شرکا ۲ نفر است ، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد،حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.
  • شرکت مختلط غیرسهامی : حداقل شرکا ۲ نفر است ، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد، حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.

 

مراحل ثبت شرکت :

– ارائه و تکمیل مدارک

 

– تایید نام

 

– امضای اوراق

 

– آگهی ثبتی تاسیس دارای مهر برجسته ی سازمان اداره ثبت

 

– روزنامه ی رسمی که از قوه ی قضائیه صادر می شود.

 

– پلمپ دفاتر

 

شرایط ثبت شرکت :

هر شخصی اعم از ایرانی یا خارجی که تصمیم به تشکیل و فعالیت در خاک ایران دارد حتما باید تقاضانامه ی ثبتی خود را تسلیم مرجع ثبتی معرفی شده از طرف قانون نماید وگرنه از طرف دولت ایران به رسمیت شناخته نمی شود و فعالیت آن غیرقانونی می باشد و به جزای نقدی و انحلال شرکت و ممنوعیت از فعالیت محکوم خواهد شد.

 

شرکت ثبت جهانی ارائه دهنده خدمات ثبت لوگو ٬ ثبت علائم تجاری ٬ ثبت برند و نام و نشان ٬ صدور و ابطال کارت بازرگانی ٬ ثبت و تغییرات شرکت و …

دیدگاهتان را بنویسید