آموزش ساخت تیرآهن لانه زنبوری

روشهای ساختن تیرآهن لانه زنبوری و تقویت آن

روشهای ساختن تیرآهن لانه زنبوری و تقویت آن به گزارش سایت مهندسی عمران تیرهای لانه زنبوری از این قرار است که ابتدا در روی جان تیرآهن نورد شده با استفاده از اگو که بصورت ۶ شش ضلعی از ورق آهن سفید یم میلیمتری (شابلن) با توجه به استاندارد ساخته شده خط می گردد ؛ سپس […]

طریقه تقویت تیرآهن های لانه زنبوری به کمک رفتار مرکب بتن و فولاد

تقویت تیرآهن های لانه زنبوری به کمک رفتار مرکب بتن و فولاد

 تقویت تیرآهن های لانه زنبوری به کمک رفتار مرکب بتن و فولاد به گزارش سایت مهندسی عمران در تیرهای لانه زنبوری علاوه بر تنشهای خمشی اصلی در محل حلقه ها تنشهای خمشی ثانویه حاصل از برش در مقطع ایجاد میگردد که گاهی این تنش از تنشهای خمشی اصلی در تیر بزرگترند. این تنشها از کارایی […]