اکسس پوینت چیست ؟

  اکسس پوینت چیست ؟ What is an Access Point? بطور کلی فن آوری Wi-Fi در حوزه تجهیزات شبکه، بطور گسترده ی در سال های اخیر بسیار بهبود یافته است، ولی این بهبود در همه ابعاد این فن آوری یکسان نیست، به خصوص برای استفاده در شرکتهای تجاری با سایز کوچک و متوسط. فضاهای اداری […]

روسازی راه چیست؟

روسازی راه و هدف از روسازی و انواع روسازی   به گزارش سایت مهندسی عمران ‚ روسازی راه سازه ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی موجود یا اصلاح شده، خاکریزی ها، یا کف برشهای خاکی و یا سنگی که به طور کلی بستر روسازی نامیده می شود، قرار می […]