بهترین روانشناس تهران

بهترین روانشناس تهران شاید به این موضوع فکر کرده باشید که بهترین روانشناس چه خصوصیاتی باید داشته باشد. در این مقاله به این خصوصیات پرداخته خواهد شد. بهترین روانشناس شنونده خوبی است بهترین روانشناس تهران باید شنونده خوبی باشد در ننتیجه خواهد توانست مشکل را شناسایی و ارزیابی کند. روانشناس به مشکلات شما با دقت […]

منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات چه هستند؟   منابع آزمون نظام مهندسی عمران صلاحیت محاسبات، عبارت هستند از: مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان مبحث هفتم: پی و پی‌سازی مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی راهنماهای موجود […]

زوج درمانی در تهران و زوج درمانگر خوب

زوج درمانی در تهران و زوج درمانگر خوب Reference: https://drraminalavi.com/couple-therapy-in-tehran/   زوج درمانی بر روی الگوی تعاملات بین دو نفر متمرکز است. در عین حال تاریخچه فردی هر یک از زوجین مورد توجه قرار می گیرد. شما می دانید که حفظ روابط بین فردی مبتنی بر عواطف کار سختی است. این روابط به توجه و […]