گرایش مهندسی عمران|رشته ژئوتکنیک(خاک و پی)

آشنایی با رشته ژئوتکنیک به دلیل نیروی جاذبه زمین هر جسمی را به خود جلب می کند. ساختمانها و آسمان خراش ها ، سدهای بزرگ ، جرثقیل های غول پیکر ، اسکله ها ، سکوهای نفتی و اکتشافی ، راه پله های مختلف و تقریباً همه سازه ها از این قاعده مستثنی نیستند. در چنین […]