نکات اجرایی در خصوص میلگرد ها

چند نکته اجرایی در خصوص میلگردها….. ۱- از فولادی که به صورت میلگرد در بتن استفاده می کنیم باید به صورت یک شبکه و کلاف یک پارچه در آورده تا بتواند به خوبی در مقابل نیروهای وارده از خود مقاومت نشان دهد. به این شبکه میلگرد و آرماتورهای بـه هم بافته شده حصیری یا مش […]

انواع میلگرد

میلگرد پروفیل با سطح مقطع دایره توپر که معمولا دارای آج می باشند. کاربرد اصلی میلگرد در ساختمانهای اسکلت بتنی می باشد که به عنوان آرماتور در بتن مسلح (بتن آرمه) قرار می گیرد….. Types Fittings, انواع میلگرد, انواع میلگرد و مشخصات مکانیکی آنها, میلگرد A1, میلگرد A2, میلگرد