معرفی نرم افزار های معماری

معرفی نرم افزار های معماری

معرفی نرم افزار های معماری نرم افزار اتوکد – Auto Cad اتوکد چیست؟ مجموعه ای از ابزار آلات نقشه کشی شبیه کرد که یک فرد در اختیار گرفته و آماده ترسیم یک نقشه یا طرح می شود (با این تفاوت که دقت، کیفیت، و سرعت کار با اتوکد بسیار بیشتر از ابزار آلات نقشه کشی […]