خبر جدید!!(بجای سد خانه هایمان را مقاوم سازی کنیم)

خبر جدید!!(بجای سد خانه هایمان را مقاوم سازی کنیم) دکترحسین آخانی: زلزله در ایران نه تازه است و نه اتفاق آن به دوره و دولت خاصی تعلق داشته است. این کشور در خط زلزله است و برای حفظ جان مردم، دولت‌ها باید – تأکید می‌کنم باید – برنامه داشته باشند و برای آن از بودجه‌های […]