امروز شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ شما در هستید.
به سایت خوش آمدید.
 • آخرين آهنگ ها
 • آخرين آلبوم ها
 • آخرين سريال ها
 • آخرین فیلم ها
 • آخرین موزیک ویدیو ها

انواع پیمان ها و روش های عقد قرارداد

به گزارش سایت مهندسی عمران ,انواع پیمان ها و روش های عقد قراردادبیشتر پروژه های ساختمانی، حاصل مشارکت کارفرما (مالک،صاحب کار)، مشاور و سازندگان ( پیمانکار) است. زمانی که، تصمیم به ساختن پروژه ای گرفته شد، ضروری است که از خدمات طراح استفاده شود.طرح که نزدیک به اهداف پروژه مورد نظر است راهنمای مستند سازنده که اجرا کننده پروژه است خواهد بود. روابط و ترتیبات قراردادی بین این افراد، بنا به ماهیت و اندازه پروژه تغییر می کند. در مواردی یکی از این افراد ممکن است دو و یا حتی هر سه نقش را ایفا کند. این نقش ها را بایدبه درستی فهمید و به دقت ارزیابی کرد، تا بتوان روابط قراردادی را، که منجر به کارآمدترین شیوه تحویل پروژه می شوند، تعیین کرد.اصولأ روش های مختلفی، برای عقد قرارداد ( پیمان )، در صنعت عمران وجود دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از :۱-پیمان های با تعیین پیمانکار عمومی برای طرح های عمرانی روش های پیمانکاری عمومی عبارت از بستن قررداد ( پیمان) ، بین مالک و یک پیمانکار عمومی است. معمولأ در این روش، پیمانکار از راه مناقصه، انتخاب شده و اجرای پروژه به او واگذار می شود. در این روش، با آگهی عمومی یا ارسال دعوتنامه به شرکت ها، مشخصات پروژه ی مورد نظر و تاریخ برگزاری مناقصه برای فراخوان تمام افراد نفع بر شروع می شود. پس از برگزاری مناقصه و تعیین برنده مناقصه، قرارداد با برنده مناقصه، منعقد می شود. معمولأ در طرح های عمرانی، قرارداد بر اساس قیمت های پایه ی فهارس بها و بخشنامه ها و مصوبات سازمان برنامه و بودجه کشور منعقد می شود.در بعضی از طرح های بزرگ، پیمانکاران جداگانه ای برای قسمت های مختلف (مثلأ پیمانکار ساختمانی و پیمانکار تأسیساتی ) انتخاب شده و قراردادهای مستقل با آنها انعقاد می شود. یعنی برای هر قسمت پیمانکار تخصصی آن قسمت انتخاب می شود.۲- پیمان های امانیدر روش امانی ساز، هیچ قراردادی با پیمانکار خارجی منعقد نمی شود و خود کارفرما، مسئولیت اجرای پروژه را به عهده می گیرد. در این صورت، مواد و مصالح لازم و مورد نیاز پروژه و ماشین آلات را تأمین نموده و مدیریت اجرا را نیز بر عهده می گیرد. در واقع، در این نوع پیمان ها کارفرما و پیمانکار، اشخاص حقوقی هستند، در این روش مناقصه برگزار نمی شود، بنابراین در وقت و هزینه صرفه جویی شده و مشاور، نقش کمی ایفا می کند.معمولأ در پروژه های کوچک که نیاز به اتمام سریع آن پروژه است، از این روش استفاده می شود. در این روش، دستگاه اجرایی یا کارفرما، فرد یا افراد مورد اعتمادی را انتخاب نموده و بنا بر اعتماد به آن ها، مسئولیت اجرای طرح بر عهده آن می گذارند، بدیهی است در صورتی که چند نفر انتخاب شوند، از بین آنها یک نفر دارای اختیارات مدیر خواهد بود.این افراد ممکن است از کارمندان دستگاه اجرایی و یا خارج از پرسنل دستگاه اجرایی باشند. در ضمن، در بخش دولتی ممکن است مقررات، ویژگی های خاص را برای اینگونه افراد تصریح کند.به این ترتیب، واحدی به نام واحد امانی، در داخل دستگاه اجرایی تأسیس می شود که اداره ی آن را فرد یا افراد انتخاب شده فوق به عهده خواهند داشت. واحد امانی با سازماندهی تشکیلات کارگاه، اقدام به اجرای طرح می کند. کلیه هزینه هایی که واحد امانی در نظر می گیرد به طور مستقیم از طرف کارفرما یا دستگاه اجرایی پرداخت می شود و در حالت کلی مدیریت واحد امانی از هزینه های کارگاه نفعی نمی برد و به دلیل رابطه ی استخدامی، فقط از دستگاه اجرایی حقوق می گیرد. ممکن است برای سهولت کار دستگاه اجرایی، شماره حسابی را به نام واحد امانی در یکی از شعب بانک افتتاح نماید. به طور معمول برداشت از این حساب با امضاء  مسئول واحد امانی صاحب حساب دستگاه اجرایی یا نماینده ی او خواهد بود. در واقع، خود مسئول واحد امانی به دلیل مورد اعتماد بودن برای دستگاه اجرایی نماینده رئیس دستگاه اجرایی نیز خواهد بود.در این روش، کارفرما از مزایای حذف هزینه های پیگیری روش های مرسوم انعقاد قرارداد بهره می برد. در زمان هم صرفه جویی می شود، به علاوه در این روش سودی که پیمانکار عمومی تحصیل می کند حذف می شود. همچنین ادعا می شود که کاهش هزینه برای کار مهندسی و بازرسی نیز قابل تصور است.حتی در بعضی مواقع، با درون سازمان پیمان منعقد می شود و آن قسمت از سازمان که پیمان را به صورت امانی قبول نموده ، کار را به پیمانکار واگذار می کند در این صورت قرارداد بین پیمانکار و قسمتی از سازمان که اجرای پروژه را تقبل نموده منعقد می نماید و البته این قراردادها دارای ویژگی های خاصی هستند.۳-روش پیمان طرح و اجرادر این روش ( طراحی و اجرا )، کارفرما با یک قرارداد واحد، طراحی و اجرای عملیات پروژه را واگذار می کند. این روش مانند روش تعیین پیمانکار عمومی است، جز این که پیمانکار مسئول طراحی نیز می باشد. در واقع مشاور و پیمانکار در هم ادغام شده و مسئولیت مشاور نیز به عهده پیمانکار گذاشته می شود. بنابراین پیمانکار هم مسئول مشاور پروژه و طراحی آن و هم مسئول ساخت است، معمولأ در پروژه های سد سازی، این روش بسیار معقول است.در این روش، سرعت کار بالا می رود و از بسیاری هزینه ها کاسته شده و همچنین از بسیاری اصطکاک های احتمالی بین مشاور و پیمانکار، کارفرما که در روش های دیگر مشهود است، جلوگیری می شود.۴-پیمان های دستمزدیپیمان هایی هستند که در آن ها، تهیه تمامی مصالح مورد نیاز پروژه به عهده ی کارفرما باشد و اجرای عملیات به یک پیمانکار واریز می شود. بنابراین در این پیمان ها، پیمانکار از بابت اجرای عملیات فقط دستمزد دریافت می دارد. در بیشتر این پیمان ها، تهیه ابزارآلات و وسائل بر عهده پیمانکار است. این نوع پیمان ها، بیشتر به نفع طرفین یعنی کارفرما و پیمانکار است، به دلیل اینکه کارفرما، مصالح را با توجه به تشخیص خود از لحاظ جنس، نوع و تعداد آن تهیه می کند. بنابراین تهیه ی آنها را با توجه به اعتبارات و بودجه خود هماهنگ می کند و هر موقع به مشکل مالی برخورد نماید، می تواند کار را تعطیل نماید و در ضمن از بابت مصالح، هیچ سودی به پیمانکار می دهد. از طرف دیگر پیمانکار در این نوع پیمان ها فقط دستمزد نیروی انسانی را پرداخت می کند. بنابراین در صورت به وجود آمدن مشکلات مالی از طرف کارفرما، چندان مشکلی پیدا نمی کند.معمولأ این نوع پیمان ها در پروژه های پیمان مدیریت بیشتر کاربرد دارد. به عنوان مثال در پروژه های بتنی می توان اجرای قالب بندی، بتن ریزی، آرماتوربندی را به صورت دستمزد به اختیار یک پیمانکار قرار داد.۵-پیمان مدیریتدر این روش، کارفرما یک شرکت ساختمانی یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را برعهده بگیرد، بنابراین تعیین روش های اجرای پروژه و تعیین چارت سازمانی و استخدام نیروها بر عهده پیمانکار است. در این روش، پیمانکار یا شخص، بابت مدیریت پروژه، درصدی از هزینه های انجام شده را دریافت می دارد. این هزینه ها معمولأ شامل هزینه تهیه مصالح و هزینه اجرا می باشد. ولی قبل از هزینه های صورت گرفته، باید توافق طرفین در نظرگرفته شود. معمولأ مدیر مالی در این پیمان ها از طرف کارفرما انتخاب می شود تا نظارت دقیق بر هزینه ها داشته باشد. این پیمان ها به سود طرفین می باشد.در درجه ی اول، کارفرما هیچ اورهد بالاسری یا سود به پیمانکار پرداخت نمی کند، فقط هزینه ی مصالح و نیروی انسانی و ماشینی را پرداخت می نماید، بنابراین در هزینه ی پیمان صرفه جویی می شود. از طرفی دیگر، پیمانکار هزینه ای بابت اجراء پرداخت نمی کند و تعهدات را ر عهده نمی گیرد و فقط به خاطر تخصص در مدیریت، سودی به صورت درصدی از کل هزینه ها، دریافت می دارد.۶-پیمان های خاص ( گلوبال)در بسیاری از پروژه ها، کارفرما مایل است بدون دخالت در جزییات ریز قیمت ها و مسائل اجرایی، اجرای پروژه را طوری به پیمانکار واگذار کند که قیمت مبلغ پیمان، بر اساس قیمت های واحد پیمان نبوده بلکه به صورت کلی باشد و پرداخت ها بر اساس درصد اجراء صورت گیرد. به عنوان مثال در خیلی از پروژه های گاز و نفت، اجرای خط لوله با خصوصیات معلوم در اسناد پیمان، با یک قیمت کلی به یک پیمانکار واگذار می شود و کارفرما مداخله ای در قیمت های واحد پایه ی عملیات اجرایی نداشته و فقط بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی لوله گذاری به همان نسبت درصد مبلغ پیمان را به پیمانکار پرداخت می کند. بنابراین، در طول پروژه خیلی از مسائل و مشکلات بین کارفرما و پیمانکار پیش نمی آید. در نتیجه پیمانکار، فقط در فکر اجرای پروژه طبق اسناد پیمان بوده و دنبال حجم عملیات و کمیت آن نیست.یا اجرای ساختمان ها، بر اساس متر مربع به یک پیمانکار طبق نقشه ها واگذار می شود. به این نوع پیمان ها، معمولأ کلید در دست با B.o.T ( Build operation Transfer ) گفته می شود. نوع دیگر آن فایناس ( Finace ) یا بای بک ( By Back ) است. در این مورد به طور معمول، پیمانکار هزینه ی ساخت پروژه را بعد از اتمام، از محل بهره برداری با توجه به قرارداد فی ما بین، برداشت می کند تا کل هزینه استهلاک یابد.

مهندسی عمران

وظیفه مهندسان عمران طراحی و ساخت کارهای عمومی مانند سدها ، پل ها و سایر پروژه های بزرگ زیربنایی است. مهندسی عمران یکی از قدیمی ترین شاخه های مهندسی است که به زمانی برمی گردد که مردم برای اولین بار در سکونتگاه های دائمی زندگی می کردند و برای تأمین نیازهای خود شروع به شکل گیری محیط می کردند. وقتی جمعیت افزایش می یابد و گروههای بیشتری از مردم در شهرها زندگی می کنند ، آنها برای تجارت به منابع معتبر آب تمیز ، شبکه خیابانها و معابر نیاز دارند.

امروزه مهندسان عمران نیاز به درک عمیق فیزیک ، ریاضیات ، زمین شناسی و هیدرولوژی دارند. آنها همچنین باید از خصوصیات طیف گسترده ای از مصالح ساختمانی مانند بتن و فولاد و قابلیت های مختلف ماشین آلات ساختمانی آگاه باشند. با استفاده از این دانش ، مهندسان می توانند سازه هایی را طراحی کنند که نیازهای هزینه ، ایمنی ، قابلیت اطمینان ، دوام و بهره وری انرژی را برآورده کنند.

فعالیتهای روزمره یک مهندس عمران با توجه به صنعتی که در آن مستقر هستند متفاوت است. معمول ترین وظایف مهندس عمران شامل طراحی ، ساخت و نظارت بر پروژه های سد سازی ، ساختمان ها ، راه سازی ، ساخت پل و غیره است.

مهندسی عمران

 • اگهی
 • 28 مارس 2021
 • 3 views
 • دیدگاه‌ها برای سایت خبری هاریکا بسته هستند

روند افزایش تعداد بیماران بستری کرونایی در بیمارستان‌های آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار آذربایجان شرقی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت:تعداد بیماران بستری کرونایی در بیمارستان‌های آذربایجان شرقی با ۴۷۰ بیمار رسید.
وی با اشاره به آغاز روند افزایشی مبتلایان به کرونا در آذربایجان‌شرقی به دلیل سفر‌های نوروزی هموطنان به این خطه گفت:تاکنون بیش از هشت هزار نفر از مردم استان در مقابل کرونا واکسینه شده‌اند.
وی افزود:البته واکسیناسیون این عداد از شهروندان به معنای عادی شدن شرایط نیست و سفر‌های نوروزی موجب افزایش مبتلایان به کووید۱۹ در آذربایجان شرقی شده است.

طوفان ٨٠ کیلومترى در راه استان و ارومیه

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار آذربایجان غربی ،بخاطر طوفان ۸۰کیلومتری که در راه استان آذربایجان غربی است هشدار زرد صادر شد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی از توقف فعالیت سامانه بارشی اواخر هفته جاری، افت دما و ورود موج جدید بارشی در اوایل هفته آینده به استان خبر داد.

مهدی صابری افزود: وضعیت هوای استان در ۲۴ ساعت آینده نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد در برخی نقاط بارش باران در ارتفاعات و نقاط سردسیر برف در شب همراه با کاهش دما همراه خواهد بود.

ورود مسافران استان های قرمز و نارنجی به استان اردبیل ممنوع است

به گزارش کانال اخبار اردبیل , ورود مسافران استان های قرمز و نارنجی به استان اردبیل ممنوع است به گزارش کانال خبری اردبیل , معاون سیاسی، امنیتی استاندار اردبیل گفت: مسافرانی که به منظور دید و بازدید و یا با نیت گردش از استان های دارای وضعیت کرونایی قرمز و نارنجی به استان اردبیل سفر می کنند، ممنوع است.

جمع آوری ۲۵ معتاد متجاهر در پارس آباد

به گزارش کانال خبری پارس آباد فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد گفت: در یک طرح ضربتی ۲۵ معتاد از شهرستان پاراس آباد مغان جمع آوری شدند.

علی رام چهره فرهنگی شهر مشگین شهر

به گزارش اخبار شهر مشگین شهر , علی رام یک چهره فرهنگی با سوابق اداری ، از جمله رئیس بهزیستی و تعاون و مدیرعامل صندوق وام ضروری فرهنگیان به مدت ۹ سال است. بزرگان محترم از نظر شرایط کرونر به منظور حفظ سلامتی و رعایت بهداشت عمومی ، در انتخابات دوره ششم شورای اسلامی شهر مشکین شهر به صورت غیرحضوری ثبت نام کردند و برای تأیید نهایی در فرمانداری حضور یافتند.

پیام تبریک شهردار و رئیس شورای شهر گرمی به مناسبت فرارسیدن سال نو

به گزارش کانال خبری گرمی مهندس رسول حسن زاده شهردار گرمی و بهمن قهرمانزاده رئیس شورای اسلامی شهر گرمی پیام تبریک مشترکی به مناسبت فرارسیدن سال نو صادر کردند.

متن پیام بدین شرح می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

نوروزی دیگر از راه رسید، زمین زاینده در تحولی دوباره به دنبال دگرگونی و رویش است، بهار با گام های جوانی و طراوت، نوروز را سوغات دست ها و قلب هایمان می کند و دست های مناجات ما آیه های “یا مقلب القلوب و الابصار” را به امید “حول حالنا الی احسن الحال” زمزمه می کند تا نوروز تازه، بهاری نو برای تحول و دگرگونی زمین و زمینیان شود.

 • اگهی
 • 25 مارس 2021
 • 3 views
 • دیدگاه‌ها برای استاندارد شیرآلات صنعتی و انواع شیر فلکه باکیفیت در حوزه صنعت بسته هستند

استاندارد شیرآلات صنعتی و انواع شیر فلکه باکیفیت در حوزه صنعت

فروش انواع شیرآلات صنعتی
فروش انواع شیرآلات صنعتی با توجه به افزایش روز افزون خط های تولید و همچنین افزایش مصرف بازار خوبی در ایران و جهان پیدا کرده است. فروش انواع شیرآلات صنعتی علاوه بر آن که موجب روی کار آمدن کارخانه های متعدد تولید شیرآلات شده است بلکه سبب شده تا نیروی انسانی بسیار زیادی در این کارخانه ها استخدام شوند و در واقع نوعی اشتغالزایی صورت گرفته شود و همچنین سبب انرژی کشور می شود. شیر های صنعتی به طور کلی به چهار دسته قطع و وصل، تنظیم جریان، شیر اطمینان و یک طرفه تقسیم می شوند.

فروش شیر فلکه صنعتی با توجه به کارآیی آن ها در بازار کار و نیاز روز افزون به آن ها روز به روز افزایش می یابد. شیرآلات صنعتی انواع مختلفی دارد که هر کدام کار خاصی را انجام می دهد و کاربرد مخصوص به خود را دارد. اما در کل شیرآلات صنعتی چندین وظیفه ی کلی را بر عهده دارند که عبارتند از:

 • تنظیم کردن فشار و کنترل جریان مایعات
 • کنترل کردن وضعیت مایع در داخل لوله انتقال
 • تغییر جهت دادن به مواد داخل لوله ها
 • گاهی اوقات برای اتصال ها و فلنج ها استفاده می شود
 • کنترل میزان فشار مایع
 • کنترل ورود و خروج مایعات را در زمان مشخص

در خرید و فروش انواع شیرآلات صنعتی باید به این نکات توجه کنیم که این شیرآلات در انواع و جنس ها و اندازه های متفاوت تولید می شوند و با توجه به کاربرد و نیازمان آن ها را تهیه کنیم. همچنین باید به این پارامتر ها دقت کنیم که کار شیر در چه دما و فشاری است، وظیفه ی شیر چیست و اندازه خورندگی سیال چه اندازه است.

 • اموزش مهندسی عمران
 • 7 مارس 2021
 • 4 views
 • دیدگاه‌ها برای گرایش مهندسی عمران|رشته ژئوتکنیک(خاک و پی) بسته هستند

آشنایی با رشته ژئوتکنیک

به دلیل نیروی جاذبه زمین هر جسمی را به خود جلب می کند. ساختمانها و آسمان خراش ها ، سدهای بزرگ ، جرثقیل های غول پیکر ، اسکله ها ، سکوهای نفتی و اکتشافی ، راه پله های مختلف و تقریباً همه سازه ها از این قاعده مستثنی نیستند. در چنین مواردی ، ساختمان و سازه باید مستقیماً با زمینی که در آن قرار دارد تماس داشته باشد. به همین ترتیب بار کلیه این سازه ها باید توسط سیستم های مختلف پی به زمین منتقل شود. بنابراین شناخت دقیق پایه ها و خاک یا به عبارت دیگر خاک بستر از جنبه های مهم مهندسی عمران است.

امروزه مهندسی خاک و فونداسیون که مهندسی ژئوتکنیک نامیده می شود. شاخه ای از مهندسی عمران است که از ساده ترین تا پیچیده ترین مسائل مربوط به طراحی بررسی می کند. با توجه به اینکه طراحی پی به درک بستر بستگی دارد. مهندسی ژئوتکنیک به طور خاص با درک ویژگی های خاک ، پی و موارد مربوط به پویایی خاک مرتبط است . همچنین می توان گفت مبحث مهندسی ژئوتکنیک اساس مهندسی سازه است.

یک مهندس ژئوتکنیک همچنین موضوعاتی مانند تونل ، سدهای خاکی و آزمایشگاه های مکانیک خاک را پوشش می دهد.

گرایش مهندسی عمران ژئوتکنیک

 • اگهی
 • 28 فوریه 2021
 • 5 views
 • دیدگاه‌ها برای تاپ لوله بسته هستند

لوله و اتصالات

خرید لوله و اتصالات تک لایه به خوبی توانسته اند جایگزین فلزات شوند ، به عنوان مثال ، در صنعت لوله کشی ساختمانها و صنایع مختلف که مشکلات ناشی از خوردگی فلزات باعث خسارت عمده شده است ، این خطوط لوله بطور مستقیم یا غیر مستقیم جایگزین تجهیزات فلزی شده اند. لوله های ساخته شده از این نوع مواد دارای مزایای زیادی هستند ، از جمله ارزان بودن و نصب آسان ، اما این لوله ها دارای معایبی مانند انتقال حرارت محدود یا عدم تحمل فشارهای زیاد و دمای بالا نیز هستند.

لوله و اتصالات آهنی

امروزه نقش خرید لوله و اتصالات آهنی در صنعت ساختمانی، بسیار حائز اهمیت است. لوله ها از نظر اتصالات، جنس و کاربرد به چندین دسته تقسیم می شوند. از انواع لوله های مورد استفاده در صنعت می توان به لوله های فولادی، مسی و پلیمری اشاره کرد. اتصالات هرکدام از این لوله ها متفاوت بوده که در ادامه با ما همراه باشید تا توضیح دهیم.

عایق الاستومری فوم لوله

این نوع از عایق های حرارتی و برودتی الاستومری که به شکل لوله ای می باشند. (عایق لوله ای یا فوم لوله ای) جهت عایق کاری لوله های آب موجود در ساختمان ها، پاساژها، هتل ها و …لوله های سرمایش و گرمایش، لوله های ۵ لایه مانند؛ سوپر پایپ و نیو پایپ، لوله های سبز و سفید رنگ، لوله های موجود در موتورخانه ها و … مورد استفاده قرار می گیرند.خرید عایق الاستومری فوم لوله.

خرید شیرآلات برنجی

خرید شیرآلات برنجی از پرمصرف ترین اقلام مورداستفاده در موتورخانه ها است و وظایفی از جمله قطع و وصل جریان، تنظیم جریان و … دارند. شیرآلات با توجه به جنس بدنه، نوع اتصال و کاربردهای آن ها به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند.

لوله و اتصالات پلی اتیلن

قبل از تعریف خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن ، باید بدانیم که پلی اتیلن چیست. پلی اتیلن یک پلاستیک پلیمری است که می تواند با ذوب و قالب سازی آن تشکیل شود. پلی اتیلن از پلیمریزاسیون گاز اتیلن بی رنگ (C2H4) بدست می آید.

بارزترین مشخصه پلی اتیلن جرم و چگالی مولکولی آن است. یکی از مهمترین مزایای استفاده از پلی اتیلن قابلیت بازیافت و شکل پذیری مذاب آن است. پلی اتیلن به ویژه در تولید اتصالات و لوله های مختلف پلاستیکی کاربردهای مختلفی دارد. شرکت تاپ لوله برترین شرکت خرید لوله و اتصالات در تهران.

لوله و اتصالات پلیکا

خرید لوله و اتصالات پلیکا یکی از انواع لوله ها و اتصالات است که امروزه بسیار کاربردی است و در سیستم های لوله کشی آب و فاضلاب و همچنین کابل کشی برق استفاده می شود. در این مقاله ضمن معرفی این لوله ها به انواع آنها نیز می پردازیم و مشخصات این لوله ها را بررسی می کنیم. همچنین می توانید محصولات مربوط به خرید لوله و اتصالات پلیکا را در فروشگاه تاپ لوله در آخر همین مطلب مشاهده کنید.

لوله پنج لایه چیست؟

لوله پنج لایه چیست؟ شاید بتوان خرید لوله و اتصالات پنج لایه را از به روزترین محصولات در صنعت لوله کشی به حساب آورد.

این لوله ها به راحتی اجرا و نصب شده و بدون شکستن خم می شوند .

لوله پنج لایه از کنار هم قرار گرفتن دو لایه پلی اتیلن، دو لایه چسب و یک لایه میانی آلومینیوم ساخته می شوند.

ترکیب شیمیایی پلی اتیلن و لایه فلزی به کار رفته باعث قابلیت های مناسب این لوله ها مانند تحمل دما و فشار بالا می شود و می توان گفت این لوله ها ویژگی ها و مزایای لوله های پلاستیکی و فلزی را با هم دارند.

خرید لوله و اتصالات پوشفیت

خرید لوله و اتصالات پوشفیت یک سیستم فاضلاب ساختمانی است که در آن هر اتصال و لوله در یک یا هر دو طرف دارای یک خروجی است. در سیستم پوش فیت ، یک حلقه آب بندی وجود دارد که می توان آن را با فشار کم به راحتی در پریز یا اتصال بعدی لوله قرار داد. با توجه به این ماهیت (اتصال قطعات به یکدیگر) ، این سیستم پوش فیت (Push-in Fit) نامیده می شود. در واقع تمام کارایی پوش فیت و ماهیت سیستم پوش فیت به همین اورینگ‌ها بستگی دارد. پس توجه به جنس این اورینگ‌ها می‌تواند سلامت لوله‌کشی ساختمان شما را تضمین کند.

 


برچسب ها