پدیده‌تخریب پیش رونده در سقف‌های ساختمان پلاسکو


بنا به برخی گزارشات، عامل اصلی آتش‌سوزی اتصال برق در یکی از طبقات ساختمان پلاسکو بوده است…

ادامه مطلب


به هر جهت پلاسکو یک ساختمان قدیمی بود که دچار حریق شده و فروریخته است.
در واقع وقتی دمای این ساختمان از یک حدی گذشته، عناصر سازه‌ای آن که در این ساختمان فلزی بوده، مقاومت خودشان را از دست داده‌اند و سقف های بالایی تخریب شده است.

سپس براساس یک پدیده‌ای مثل تخریب پیش رونده، بقیه سقف ها هم فروریخته است.

? برای جلوگیری از تکرار وقوع چنین حوادثی دو اقدام را می توان در خصوص ساختمان های تجاری دیگر انجام داد :

۱⃣ اول اینکه در بخش تمهیدات آتش‌نشانی سعی کنیم تا ساختمان های خود را به تجهیزات جدیدی مجهز کنیم که این تجهیزات خود به صورت اتوماتیک و فعال عمل کنند و باعث شود تا اگر جایی دچار آتش‌سوزی شد، فورا اطفای حریق اتفاق بیفتد.

۲⃣ در بخش سازه‌ای هم به هر حال ساختمان های قدیمی نیاز به تقویت دارند و این اقدام دومی است که باید در این بخش انجام گیرد.

? طبق مباحث ۷ و ۲۱ مقررات ملی ساختمان موارد ایمنی باید رعایت شود، فرض را بر این می گذاریم که برای ساختمانهای جدیدالتاسیس این مباحث جدی گرفته می شود اما ساختمانهای قدیمی به شدت مغفول مانده که رسالت مطبوعاتی و ملی ما ایجاب می کند ایمنی را رعایت کنیم تا دچار وضعیتی مشابه ساختمان پلاسکو نشویم.

 

دیدگاهتان را بنویسید