مهندسی پل | پل مهندسی

مهندسی پل

مهندسی پل
مهندسی پل

بقیه درادامه مطالب

در تقسیم‌بندی کلی ، شالوده و پایه‌های پل را زیر سازه (Substructure ) و آن قسمت که به‌صورت سیستم خمشی وظیفه تحمل عبور گاه یا عرشه را بین پایه‌ها به عهده دارد ، رو سازه (  Super Structure )  نامیده می‌شود

طبقه‌بندی پل‌ها :

پل را از جهات مختلف می‌توان طبقه‌بندی نمود . بدون اینکه در این مورد اولویتی قائل شویم ، در زیر طبقه‌بندی‌های مختلف را ارائه می‌نماییم .

الف) طبقه‌بندی پل‌ها ازنظر طول دهانه

 1. دهانه کوتاه (زیر ۱۰ متر)
 2. دهانه‌های متعارف ، حداکثر تا ۱۵۰ متر ، اکثر شامل پل‌های عرشه‌ای که طراحی آن‌ها با کتب و آیین‌نامه‌ی موجود درزمینه طراحی پل امکان‌پذیر است .
 3. دهانه‌های بلند ، با دهانه بزرگ‌تر از ۱۵۰ متر اکثراً شامل سیستم‌های معلق که طراحی آن‌ها نیاز به دانش و تجربه خاصی دارد . برای هر یک از طبقه‌بندی‌های فوق ، سیستم‌های مناسبی وجود دارد.

ب) طبقه‌بندی ازنظر سیستم سازه‌ای

 1. پل‌های صفحه‌ای ( از بتن مسلح )
 2. پل‌های دال و شاه‌تیر ( فولاد، بتن مسلح، بتن پیش‌ساخته، ترکیب فولاد و بتن )
 3. پل‌های خرپایی
 4. پل‌های قوسی ( طاقی )
 5. پل‌های خرپایی طره‌ای
 6. پل‌های معلق ( با کابل سهمی )
 7. پل‌ها با کابل‌های کشیده  یا پل ترکه‌ای
 8. پل قابی

پ) طبقه‌بندی پل ازنقطه‌نظر  مصالح

 1. پل‌های با مصالح بنایی و بتن غیرمسلح
 2. پل‌های بتن مسلح ( درجا و پیش‌ساخته )
 3. پل‌های بتن پیش‌تنیده ( پیش کشیده و پس کشیده )
 4. پل‌های فولادی
 5. پل‌های مرکب فولاد و بتن
 6. پل‌های آلومینیومی ( مورداستفاده کم )

ت) طبقه‌بندی پل ازنقطه‌نظر شیو ساخت

 1. اجرای درجا با قالب‌بندی کامل
 2. اجرای پیش‌ساخته (۲-الف) نصب با جرثقیل ، (۲-ب) نصب به شیوه هل دادن
 3. اجرای طره‌ای

ث) طبقه‌بندی پل‌ها ازنقطه‌نظر استفاده

 1. پل‌های عابر پیاده (معمولاً در سطح شهری به‌وفور مشاهده می‌شود)
 2. پل‌های جاده‌ها ( معمولاً در بین جاده‌های بین‌شهری می‌باشد)
 3. پل‌های راه‌آهن (برای عبور قطار از دره‌ها و رودخانه و …)
 4. پل‌های رودخانه‌ای (برای عبور از رودخانه‌ها مسیل‌ها )
 5. پل‌های روگذر و زیرگذر شاهراه‌ها
 6. پل‌های عبور خطوط لوله آب ، نفت ، گاز و غیره

بارهای وارده بر پل‌ها :

بارهای وارده بر پل به سه دسته عمده تقسیم‌بندی می‌شوند :

 1. بارهای قائم
 2. بارهای جانبی
 3. بارهای خورد کرنشی

الف) بارهای قائم

بارهای قائم شامل بارهای مرده ، زنده و موارد مشابه می‌باشند که در امتداد ثقل اثر نموده و عرشه و پایه‌های پل را تحت تأثیر قرار می‌دهند . این بارها حاکم بر طراحی عرشه می‌باشند و از طریق عرشه به پایه‌ها اعمال می‌شود .

ب) بارهای جانبی

این بارها شامل بارهایی از قبیل بار باد ( پل‌هایی که سطح بارگیر زیاد دارند خیلی پراهمیت است) ، زلزله (پل‌هایی که وزن زیادی دارند خیلی پراهمیت است) ، فشار جانبی ، نیروی جریان (در پل‌هایی که روی رودخانه‌ها ساخته می‌شوند پراهمیت است) ، نیروی گریز از مرکز (بیشتر در پل‌های قوسی) ، نیروی ترمز ( پل‌هایی که وسایل نقلیه سنگین عبور می‌کند خیلی اهمیت دارد) ، نیروی برخورد (حوادث غیرعادی) و موارد مشابه می‌باشند که پایه‌های پل را تحت تأثیر قرار می‌دهند . درواقع این نیروها در عرشه ایجاد می‌شوند ، لیکن عامل اصلی مقاومت در مقابل آن‌ها ، پایه‌ها می‌باشند .

پ) بارهای خود کرنشی 

این بارها شامل آثار دما ، خزش ، تغییر طول ناشی از پیش تنیدگی و موارد مشابه می‌باشند که می‌توانند باعث ایجاد تغییر شکل در تمام سازه‌ها و ایجاد نیروی داخلی در سازه‌های نامعین گردند .

این متن مهندسی ازسایت مهندسی ما گرداوری شده است.