منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات چه هستند؟

 

منابع آزمون نظام مهندسی عمران صلاحیت محاسبات، عبارت هستند از:

 • مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان
 • مبحث هفتم: پی و پی‌سازی
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی
 • راهنماهای موجود و غلط‌نامه‌های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • استاندارد ۲۸۰۰ ایران: آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله
 • اصلاحیه‌های مربوط به استاندارد ۲۸۰۰ ایران (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • کتاب‌های استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها، مکانیک خاک، گودبرداری، پی‌سازی و سازه‌های نگهبان

پاسخ‌گویی به سوالات این آزمون، نیازمند داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه‌ها است. به منظور آمادگی برای آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات، نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

 • به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه آزمون ضروری است.
 • در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.
 • برای کتاب‌های معرفی شده، منبع خاصی مد نظر نیست و مطالعه منابع معتبر دانشگاهی کافی خواهد بود.
 • در صورت اشاره به آیین‌نامه بتن ایران (آبا) در منابع آزمون، الزامات مبحث نهم ملاک قرار داده می‌شوند.

منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی عمران نظارت چه هستند؟

 

از منابع اصلی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ۱۶۰۲۷۷/ت/۵۲۶۶۰ و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم: نظامات اداری
 • مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی
 • مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان
 • مبحث هفتم: پی و پی‌سازی
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی
 • مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها
 • راهنماهای موجود و غلط‌نامه‌های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • استاندارد ۲۸۰۰ ایران: آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله
 • اصلاحیه‌های مربوط به استاندارد ۲۸۰۰ ایران (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • کتاب‌های استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها، طراحی سازه‌های فولادی و بتنی، مکانیک خاک، گودبرداری، پی‌سازی و سازه‌های نگهبان
 • کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی: بخش‌های نظارت و اجرا
 • کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان
 • کتاب مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازه‌ها
 • کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

به منظور آمادگی برای این آزمون، نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

 • به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه آزمون ضروری است.
 • در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.
 • برای کتاب‌های معرفی شده، منبع خاصی مد نظر نیست و مطالعه منابع معتبر دانشگاهی کافی خواهد بود.
 • در صورت اشاره به آیین‌نامه بتن ایران (آبا) در منابع آزمون، الزامات مبحث نهم ملاک قرار داده می‌شوند.

نظام مهندسی عمران

منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا چه هستند؟

 

منابع آزمون نظام مهندسی عمران صلاحیت اجرا عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ۱۶۰۲۷۷/ت/۵۲۶۶۰ و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم: نظامات اداری
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق
 • مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان
 • مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی
 • مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان
 • مبحث هفتم: پی و پی‌سازی
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی
 • مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها
 • مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی
 • مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی
 • مبحث هفدهم: لوله‌کشی گاز طبیعی
 • مبحث هجدهم: عایق‌بندی و تنظیم صدا
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی
 • مبحث بیستم: علائم و تابلوها
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها
 • راهنماهای موجود و غلط‌نامه‌های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • استاندارد ۲۸۰۰ ایران: آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله
 • اصلاحیه‌های مربوط به استاندارد ۲۸۰۰ ایران (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی: بخش‌های نظارت و اجرا
 • کتاب‌های استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها، طراحی سازه‌های فولادی و بتنی، مکانیک خاک، گودبرداری، پی‌سازی و سازه‌های نگهبان
 • روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازه‌ها
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
 • قوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کار
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • قانون کار
 • ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آن‌ها
 • ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور

به منظور آمادگی برای این آزمون، نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

 • به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه آزمون ضروری است.
 • در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.
 • برای کتاب‌های معرفی شده، منبع خاصی مد نظر نیست و مطالعه منابع معتبر دانشگاهی کافی خواهد بود.
 • در صورت اشاره به آیین‌نامه بتن ایران (آبا) در منابع آزمون، الزامات مبحث نهم ملاک قرار داده می‌شوند.

منابع آزمون نظام مهندسی عمران ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی چه هستند؟

 

منابع آزمون نظام مهندسی عمران صلاحیت ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی عبارت هستند از:

 • مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان
 • مبحث هفتم: پی و پی‌سازی
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی
 • راهنماهای موجود و غلط‌نامه‌های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • استاندارد ۲۸۰۰ ایران: آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله
 • اصلاحیه‌های مربوط به استاندارد ۲۸۰۰ ایران (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود: شماره ۳۶۰، سال ۱۳۹۲
 • راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی: شماره ۵۲۴، سال ۱۳۸۹
 • کتاب‌های استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها، مکانیک خاک، گودبرداری، پی‌سازی و سازه‌های نگهبان

به منظور آمادگی برای این آزمون، نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

 • به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه آزمون ضروری است.
 • در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.
 • برای کتاب‌های معرفی شده، منبع خاصی مد نظر نیست و مطالعه منابع معتبر دانشگاهی کافی خواهد بود.
 • در صورت اشاره به آیین‌نامه بتن ایران (آبا) در منابع آزمون، الزامات مبحث نهم ملاک قرار داده می‌شوند.

منابع آزمون نظام مهندسی عمران طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان چه هستند؟

 

منابع آزمون نظام مهندسی عمران صلاحیت ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی عبارت هستند از:

 • مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان
 • مبحث هفتم: پی و پی‌سازی
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی
 • راهنماهای موجود و غلط‌نامه‌های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • استاندارد ۲۸۰۰ ایران: آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله
 • اصلاحیه‌های مربوط به استاندارد ۲۸۰۰ ایران (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • راهنمای طراحی دیوارهای حائل: شماره ۳۰۸، سال ۱۳۹۶
 • دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی
 • کتاب‌های استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها، مکانیک خاک، گودبرداری، پی‌سازی، سازه‌های نگهبان، خاک پیشرفته، پی پیشرفته و اجزا محدود (در سطح کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد خاک و پی)

معرفی فیلم‌های آموزشی آمادگی برای آزمون نظام مهندسی

 

داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی، فرصت‌های شغلی بیشتری را برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های اصلی و مرتبط با مهندسی ساختمان فراهم می‌کند. این فرصت تنها با قبولی در آزمون ورود به حوزه مهندسی امکان‌پذیر است. به این منظور نیز باید منابع زیادی را تهیه و مطالعه کرد. مطالعه تمام منابع آزمون نظام مهندسی، کاری دشوار و زمان‌بر است. از این‌رو، استفاده از آموزش‌های ویدیویی راه‌حل مناسب‌تری خواهد بود.

فرادرس، به منظور تسهیل فرآیند آمادگی و یادگیری مفاهیم مورد نیاز برای قبولی در آزمون ورود به حوزه مهندسی، چندین فیلم آموزشی جامع را تهیه کرده است. در ادامه به معرفی برخی از این آموزش‌ها می‌پردازیم:

 • فیلم آموزش مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان: مبحث ششم، یکی از مهم‌ترین منابع آزمون نظام مهندسی در تمام صلاحیت‌های رشته عمران است. این فرادرس، به مدت ۳ ساعت و ۴ دقیقه و در قالب ۹ درس، نکات مهم این مبحث را به همراه حل تست آموزش می‌دهد. برای مشاهده فیلم آموزش مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان همراه با حل تست + اینجا کلیک کنید.
 • فیلم آموزش آشنایی با مصالح ساختمانی: آشنایی با مصالح ساختمانی یکی از مباحث مورد سوال در آزمون نظام مهندسی عمران نظارت و اجرا است. فرادرس حاضر، این مبحث را به طور کامل در قالب ۲۰ درس به مدت ۱۸ ساعت و ۲۲ دقیقه آموزش می‌دهد. برای مشاهده فیلم آموزش آموزش آشنایی با مصالح ساختمانی + اینجا کلیک کنید.
 • فیلم آموزش بارگذاری سازه (ویژه آزمون نظام مهندسی): این فرادرس، به مدت ۸ ساعت و ۱۴ دقیقه و در قالب پنج درس، مطالب مهم مبحث ششم و استاندارد ۲۸۰۰ ایران را به طور کامل پوشش می‌دهد. برای مشاهده فیلم آموزش بارگذاری سازه (ویژه آزمون نظام مهندسی) + اینجا کلیک کنید.
 • فیلم آموزش مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان: یکی از مهم‌ترین منابع آزمون نظام مهندسی برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط برق، مبحث سیزدهم است. این فرادرس، به مدت ۳ ساعت و ۲۹ دقیقه و در قالب ۱۰ درس، به آموزش نکات مهم این مبحث می‌پردازد. برای مشاهده فیلم آموزش مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان + اینجا کلیک کنید.
 • فیلم آموزش مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان: از اصلی‌ترین منابع آزمون نظام مهندسی برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط مکانیک می‌توان به مبحث چهاردهم اشاره کرد. فرادرس حاضر، مطالب این مبحث در قالب ۱۴ درس و به مدت ۱۱ ساعت و ۴۰ دقیقه به طور جامع آموزش می‌دهد. برای مشاهده فیلم آموزش مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان + اینجا کلیک کنید.
نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی کدام هستند؟

 

در این بخش، منابع مورد نیاز به منظور آمادگی برای آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی در صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا را معرفی می‌کنیم.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی طراحی چه هستند؟

منابع آزمون تاسیسات مکانیکی صلاحیت طراحی عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ۱۶۰۲۷۷/ت/۵۲۶۶۰ و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم: نظامات اداری
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
 • مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی
 • مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی
 • مبحث هفدهم: لوله‌کشی گاز طبیعی
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها
 • راهنماهای موجود و غلط‌نامه‌های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان‌ها
 • کتاب‌های مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت: بر اساس منابع معتبر دانشگاهی
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات مکانیکی: بر اساس مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی
 • مسائل مربوط به طراحی تاسیسات مکانیکی در ساختمان‌ها

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارت چه هستند؟

منابع آزمون تاسیسات مکانیکی صلاحیت نظارت عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ۱۶۰۲۷۷/ت/۵۲۶۶۰ و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث اول: تعاریف
 • مبحث دوم: نظامات اداری
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
 • مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی
 • مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی
 • مبحث هفدهم: لوله‌کشی گاز طبیعی
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها
 • راهنماهای موجود و غلط‌نامه‌های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان‌ها
 • کتاب‌های مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت: بر اساس منابع معتبر دانشگاهی
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات مکانیکی: بر اساس مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی
 • مسائل مربوط به طراحی تاسیسات مکانیکی در ساختمان‌ها

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی اجرا چه هستند؟

منابع آزمون تاسیسات مکانیکی صلاحیت اجرا عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ۱۶۰۲۷۷/ت/۵۲۶۶۰ و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم: نظامات اداری
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
 • مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی
 • مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی
 • مبحث هفدهم: لوله‌کشی گاز طبیعی
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها
 • راهنماهای موجود و غلط‌نامه‌های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان‌ها
 • نشریه ۴۶۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: راهنمای راهبردی و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان
 • نشریه ۴۶۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: راهنمای پذیرش (Commissioning) تاسیسات مکانیکی ساختمان
 • کتاب‌های مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت: بر اساس منابع معتبر دانشگاهی
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات مکانیکی: بر اساس مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی
 • مسائل مربوط به طراحی تاسیسات مکانیکی در ساختمان‌ها
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازه‌ها
 • ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آن‌ها
 • قوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کار
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.

نظام مهندسی تاسیسات برقی

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی کدام هستند؟

 

در این بخش، منابع مورد نیاز به منظور آمادگی برای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی در صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا را معرفی می‌کنیم.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی چه هستند؟

منابع آزمون تاسیسات برقی صلاحیت طراحی عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ۱۶۰۲۷۷/ت/۵۲۶۶۰ و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم: نظامات اداری
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها
 • راهنماهای موجود و غلط‌نامه‌های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • جلد اول نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: تاسیسات برقی فشار ضعیف و قوی
 • جلد دوم نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: تاسیسات برقی جریان ضعیف
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات برقی: بر اساس مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی
 • مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی نظارت چه هستند؟

منابع آزمون تاسیسات برقی صلاحیت نظارت عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ۱۶۰۲۷۷/ت/۵۲۶۶۰ و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث اول: تعاریف
 • مبحث دوم: نظامات اداری
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها
 • راهنماهای موجود و غلط‌نامه‌های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • جلد اول نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: تاسیسات برقی فشار ضعیف و قوی
 • جلد دوم نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: تاسیسات برقی جریان ضعیف
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات برقی: بر اساس مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی
 • مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی اجرا چه هستند؟

منابع آزمون تاسیسات برقی صلاحیت اجرا عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ۱۶۰۲۷۷/ت/۵۲۶۶۰ و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم: نظامات اداری
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها
 • راهنماهای موجود و غلط‌نامه‌های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • جلد اول نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: تاسیسات برقی فشار ضعیف و قوی
 • جلد دوم نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: تاسیسات برقی جریان ضعیف
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات برقی: بر اساس مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی
 • مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها
 • نشریه ۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی
 • آیین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی درکارگاه‌ها: مصوب شورای عالی حفاظت فنی
 • آیین‌نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازه‌ها و امور قراردادها
 • ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آن‌ها
 • قوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کار
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.

نظام مهندسی شهرسازی

منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی چه هستند؟

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ۱۶۰۲۷۷/ت/۵۲۶۶۰ و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث اول: تعاریف
 • مبحث دوم: نظامات اداری
 • مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
 • مبحث بیستم: علائم و تابلوها
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل
 • راهنماهای موجود و غلط‌نامه‌های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 • کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری
 • آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری: ۱۲ جلد به استثنا جلد ۲ و سه
 • نشریه ۴۱۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: آیین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران
 • قرارداد همسان شماره ۱۲: تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها
 • قرارداد همسان شماره ۱۹: تهیه طرح توسعه عمران (جامع) ناحیه
 • راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پافند غیر عامل در طرح‌های توسعه و عمران شهرسازی
 • آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی
 • ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت
 • قانون شهرداری و اصلاحات آن
 • کتاب‌های مرتبط با شهرسازی: مبانی و اصول طراحی شهری و روستایی، مفهوم شهر و شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری و انواع آن، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح‌های شهرسازی، تحولات شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه‌ریزی و جایگزینی نیازمندی‌های شهری و روستایی
 • مسائل مرتبط با شهرسازی: مدیریت برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری در سطح دانشگاهی
 • قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به فرآیند بررسی، تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری از مقیاس ملی تا محلی

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.

منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری چه هستند؟

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته نقشه‌برداری عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ۱۶۰۲۷۷/ت/۵۲۶۶۰ و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث اول: تعاریف
 • مبحث دوم: نظامات اداری
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل
 • راهنماهای موجود و غلط‌نامه‌های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 •  دستورالعمل‌های همسان و تعرفه خدمات نقشه‌برداری: ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور
 • نقشه‌برداری عمومی: مفاهیم پایه، روش‌ها و ابزارهای فاصله‌یابی، زاویه‌یابی و تعیین موقعیت
 • نقشه‌برداری و پیاده‌سازی املاک و معابر
 • نقشه‌برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی
 • مدیریت پروژه و برآورد حجم و هزینه خدمات نقشه‌برداری
 • نقشه‌برداری ساختمانی و ثبتی و کاداستر
 • ژئودری و تعیین موقعیت ماهواره‌ای: مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه‌های مختصات، سیستم‌های تصویر، منابع خطا، مدل‌ها و روش‌های تعیین موقعیت
 • خطاها و محاسبات سرشکنی در نقشه‌برداری
 • فتوگرامی و سنجش از دور
 • کارتوگرافی و سامانه‌های اطلاعات مکانی

نکته ۱: منابع دانشگاهی این آزمون مربوط به برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی نقشه‌برداری، مصوب سال ۱۳۹۵ هستند.

نکته ۲: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.

منابع آزمون نظام مهندسی ترافیک چه هستند؟

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته ترافیک عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ۱۶۰۲۷۷/ت/۵۲۶۶۰ و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث اول: تعاریف
 • مبحث دوم: نظامات اداری
 • مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان
 • مبحث بیستم: علائم و تابلوها
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل
 • راهنماهای موجود و غلط‌نامه‌های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان)
 • آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری: ۱۲ جلد
 • نشریه ۴۱۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: آیین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران
 • آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی
 • قانون شهرداری و اصلاحات آن
 • طراحی راه‌های شهری
 • مطالعات برنامه‌ریزی حمل و نقل و ساماندهی ترافیک
 • مشخصات فنی و اجرایی معابر
 • مهندسی ترافیک و ترابری
 • ایمنی معابر
 • حمل و نقل همگانی

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.

منابع آزمون نظام مهندسی معماری کدام هستند؟

 

در این بخش، منابع مورد نیاز به منظور آمادگی برای آزمون نظام مهندسی رشته معماری در صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا را معرفی می‌کنیم.

منابع آزمون معماری طراحی چه هستند؟

منابع آزمون رشته معماری صلاحیت طراحی عبارت هستند از:

 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق
 • مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی – ضوابط مربوط به طراحی
 • مبحث هجدهم: عایق‌بندی و تنظیم صدا
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی
 • مبانی طراحی معماری
 • جزئیات اجرایی ساختمان
 • ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.

منابع آزمون معماری نظارت چه هستند؟

منابع آزمون رشته معماری صلاحیت نظارت عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ۱۶۰۲۷۷/ت/۵۲۶۶۰ و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم: نظامات اداری
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق
 • مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان
 • مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی
 • مبحث هفتم: پی و پی‌سازی
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی – به همراه غلط‌نامه
 • مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها
 • مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی – به همراه غلط‌نامه
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی – ضوابط مربوط به طراحی
 • مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی
 • مبحث هفدهم: لوله‌کشی گاز طبیعی
 • مبحث هجدهم: عایق‌بندی و تنظیم صدا
 • مبحث نوزدهم و راهنمای آن: صرفه‌جویی در مصرف انرژی
 • مبحث بیستم: علائم و تابلوها
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی: بخش‌های نظارت و اجرا
 • پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ ایران: طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیر سازه‌ای معماری
 • روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان‌ها
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازه‌ها
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.

منابع آزمون معماری اجرا چه هستند؟

منابع آزمون رشته معماری صلاحیت اجرا عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ۱۶۰۲۷۷/ت/۵۲۶۶۰ و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم: نظامات اداری
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق
 • مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان
 • مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی
 • مبحث هفتم: پی و پی‌سازی
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی – به همراه غلط‌نامه
 • مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها
 • مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی – به همراه غلط‌نامه
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی – فقط ضوابط مربوط به معماری
 • مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی
 • مبحث هفدهم: لوله‌کشی گاز طبیعی
 • مبحث هجدهم: عایق‌بندی و تنظیم صدا
 • مبحث نوزدهم و راهنمای آن: صرفه‌جویی در مصرف انرژی
 • مبحث بیستم: علائم و تابلوها
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی: بخش‌های نظارت و اجرا
 • پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ ایران: طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیر سازه‌ای معماری
 • گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان
 • ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آن‌ها
 • روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان‌ها
 • ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازه و امورد قراردادها
 • مقررات مرتبط با صنعت بیمه و مالیات و کار 
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می‌گیرند.