مراحل ساخت و اجرای بتن به صورت دستی

مراحل ساخت و اجرای بتن دستی

به طور کلی استفاده از بتنی که در کارخانه و با تجهیزات استاندارد ساخته می شود خیلی بهتر از بتنی است که در کارگاه ساخته می شود ولی در مواردی امکان استفاده از بتن کارخانه وجود ندارد و یا مقدار مصرفی به شکلی است که خرید آن از کارخانه به صرفه نمی باشد در چنین مواردی بایستی خودمان ساخت بتن را انجام دهیم.

مراحل ساخت و اجرا:

سایت مهندسی عمران

بقیه در ادامه مطلب

در ابتدا بایستی ماسه و سیمان را با یکدیگر مخلوط نمود که معمولا این نسبت ۱ به ۴ می باشد به طوری که به شکل ظاهری یک کیسه سیمان را با ۴ برابر حجم خود سیمان ، با ماسه مخلوط نماییم وسپس در داخل آنها حفره ایجاد نموده و آب اضافه نماییم و سپس شروع به مخلوط کردن آنها نمود و دوباره آب اضافه می نماییم این کار را طی ۳ الی ۴ مرحله انجام میدهیم تا به درستی مخلوطی مناسب با اسلامپ ۸ تا ۱۰ را فراهم آوریم .

مراحل ساخت و اجرای بتن دستی

بعد از تهیه بتن آن را با استفاده از بیل به داخل فرغون ریخته و به محل استفاده انتقال می دهیم و تخلیه می نماییم.

مراحل ساخت و اجرای بتن دستی مراحل ساخت و اجرای بتن دستی

سپس با استفاده از بیل بتن  را بر روی سطح موردنظر پخش می نماییم و با استفاده از ابزاری به نام تی اندازه ضخامت مورد نظر را بر روی کف پخش شده بررسی میکنیم تا ضخامت یکسانی ایجاد نماییم

مراحل ساخت و اجرای بتن دستی

در نهایت با استفاده از ماله روی سطح بتن را صاف مینماییم.

مراحل ساخت و اجرای بتن دستی

دیدگاهتان را بنویسید