طریقه تقویت تیرآهن های لانه زنبوری به کمک رفتار مرکب بتن و فولاد

تقویت تیرآهن های لانه زنبوری به کمک رفتار مرکب بتن و فولاد

 تقویت تیرآهن های لانه زنبوری به کمک رفتار مرکب بتن و فولاد

به گزارش سایت مهندسی عمران در تیرهای لانه زنبوری علاوه بر تنشهای خمشی اصلی در محل حلقه ها تنشهای خمشی ثانویه حاصل از برش در مقطع ایجاد میگردد که گاهی این تنش از تنشهای خمشی اصلی در تیر بزرگترند. این تنشها از کارایی تیر می کاهند و برای مقابله با آنها باید حلقه های کناری را با ورق پر کرد خصوصا هنگامی که از این نوع تیرها بصورت یکسره استفاده می شود در محل تکیه گاهها که هم نیروی برشی و هم لنگر خمشی زیاد می باشد تنشهای خمشی بشدت افزایش میابد و نیاز به تقویت تیر در این محلها می باشد که از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نمی باشد. در این پروژه برای مقابله با این ضعف در تیرهای لانه زنبوری رفتار مرکب بتن و فولاد تهیه شده هست . به این ترتیب که داخل تیر فلزی در نقاطی که تنشهای ثانویه قابل ملاحظه می باشند از بتن پر می شود و کشش حلقه های خالی را به عمل تغییر می دهد و این امر سختی و مقاومت تیر را افزایش می دهد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد .

 تقویت تیرآهن های لانه زنبوری به کمک رفتار مرکب بتن و فولاد
تقویت تیرآهن های لانه زنبوری به کمک رفتار مرکب بتن و فولاد

دیدگاهتان را بنویسید