طراحی ساختمانهای فولادی بر مبنای روش ضرائب بار و مقاومت LRFD

طراحی ساختمانهای فولادی بر مبنای روش ضرائب بار و مقاومت LRFD

در این جزوه مبانی طراحی المان های سازه فولادی را به روش ضرائب بار و مقاومت (LRFD) ارائه خواهیم کرد (مطالب تئوریک)
این جزوه برای افرادی که هیچ گونه اطلاعاتی ندارند یا افرادی که نسبتا بر این روش اشراف دارند مناسب است در این جزوه نحوه اعمال مطالب تئوریک بر نرم افزارهای طراحی (ETABS) ارائه نخواهد شد

steel

ادامه  مطلب

سایت مهندسی

لینک دانلود

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید