روش های اجرایی ساختمان

روش های اجرایی ساختمان فایل روش های اجرایی ساختمان را که دارای نکات بسیار مفید و مهم است، در سایت آی سیویل برای دانلود گذاشتیم . روش های اجرایی ساختمان را مهندس سوران اسماعیلی به صورت رایگان برای سایت آی سیویل ارسال کرده اند که در ادامه سایت مهندسی عمران دانلود کنید.

روش های اجرایی ساختمان
روش های اجرایی ساختمان

سر فصل ها:

فصل اول : معرفی اجمالی انواع سیستم های ساختمانی
فصل دوم : مطالعات ژئوتکنیکی زمین
فصل سوم : عملیات تخریب، گودبرداری و پی کنی
فصل چهارم : عملیات پی سازی
فصل پنجم : قالب و قالب بندی
فصل ششم : فولاد، آرماتور و آرماتور بندی
فصل هفتم : اجرای ساختمان های بتن آرمه
فصل هشتم : اجرای ساختمان های فولادی
فصل نهم : انواع سقف ها

لینک دانلود