دانلود کتاب نقشه برداری مهندسی

دانلود کتاب نقشه برداری مهندسی

نقشه برداری علم و تکنیک تهیه و پیاده کردن نقشه است. اینک سایت مهندسی عمران برای شما دانشجویان و علاقه مندان به رشته های مهندسی خصوصا مهندسی عمران دانلود کتاب نقشه برداری مهندسی از آقای محسن رشیدیان به صورت رایگان در انواع فرمت ها از جمله اندروید‚ios‚ ویندوز آماده کرده ایم.برای دریافت این کتاب آموزنده و کاربردی به ادامه مطلب بروید.

دانلود کتاب نقشه برداری مهندسی
دانلود کتاب نقشه برداری مهندسی

معرفی کتاب نقشه برداری مهندسی

نقشه برداری علم و تکنیک تهیه و پیاده کردن نقشه است.

نقشه برداری علمی است که ریاضیات کاربردی را با فنون اندازه گیری و هنر ترسیم توأم نموده و بوسیله آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیه عوارض (اعم از طبیعی و غیر طبیعی) آن روی یک صفحه‌ی افقی نمایش می‌دهد .

امروزه نقشه برداری با مفهوم جامع دیگری بنام Geoinformatics یا Geomatics شناخته می‌شود که عبارت است از علم و تکنولوژی که از زیرساخت‌های علم اطلاعات برای پاسخگوئی به مسائل مطرح در شاخه‌های مختلف مهندسی و علوم مربوط به زمین می‌پردازد.

فهرست مطالب

«فصل اول»

تعاریف و شاخه ها
تعریف نقشه برداری
تعریف نقشه
مراحل تهیه نقشه
تقسیم بندی نقشه برداری
شاخه های نقشه برداری
مراحل تهیه شبکه ی ژئودزی
مقیاس نقشه و دقت ترسیم
انواع مقیاس
مسائل مطرح در بحث مقیاس ساده ی عددی
تغییر مقیاس از یک مقیاس به مقیاس دیگر
وسائل مربوط به مقیاس و تغییر آن
دقت ترسیم
انواع نقشه از نظر مقیاس
« فصل دوم »

سطوح مقایسه
بیضوی مقایسه یا الیسپوئید (بیضوی دورانی)
تعریف α ضریب فشردگی
سطح مبنای ارتفاع ها یا ژئوئید
فرق بین الیسپوئید ( بیضوی مقایسه ) و ژئوئید
چند تعریف
بردن اندازه ها به سطح مبنا
مختصات جغرافیایی
« فصل سوم »

سیستم های تصویر
انواع سیستم تصویر
حالت و شکل سیستم های تصویر
سیستم های تصویر از نظر تغییر شکل در تصاویر
سیستم های تصویر مشابه
سیستم تصویر مخروطی لامبرت ( Lambert projection   )
سیستم تصویر U.T.M (Universal Transfer Mercator )
سیستم تصویر استرئوگراف
« فصل چهارم »

اندازه گیری فاصله به روش مستقیم
تعیین فاصله به روش محاسبه ای و ترسیمی
اندازه گیری با وسائل کم دقت
۲) اندازه گری فاصله با وسائل (دقت متوسط)
۳)اندازه گیری فاصله با وسائل دقیق
شیب و شیب سنج
طریقه ی عملی اندازه گیری به وسیله متر
خطاها و اشتباهات در متر کشی
خطاها در متر کشی
تصحیحات مربوط به اندازه گیری  طول با نوار
تصحیح شیب ( تصحیح تبدیل به افق )
تصحیح اثر درجه حرارت
تصحیح اثر کشش نا مناسب
تصحیح اثر کمانی شدن نوار، شنت(Sag)
تصحیح مربوط به اثر خارج امتدادی خطای ژالن گذاری
تعیین مقدار های قابل صرف نظر از تصحیحات در متر کشی
« فصل پنجم»

مساحی
اخراج عمود بر یک  خط از نقطه ی واقع بر آن خط
پیاده کردن خطی به موازات یک خط دیگر
اندازه گیری یک زاویه
پیدا کردن یک زاویه نسبت به یک امتداد معین
برداشت مسطحاتی با وسائل ساده نقشه برداری
الف) روش تشکیل مثلث ها
ب) استفاده از روش خط هادی
گونیای مساحی
« فصل ششم»

ترازیابی
سطح تراز
سطح ژئوئید
انواع پنچ مارک ها
تراز
قائم نبودن شاخص
ساختمان ترازیاب
محورهای مهم دوربین
تنطیم محور کلیماسیون
تقسیم بندی ترازیاب ها
چند وسیله در ترازیابی
انواع ترازیابی
ترازیابی فشار سنجی (بارومتریک)
۲- ترازیابی غیر مستقیم (مثلثاتی)
۴- ترازیابی مستقیم ( یا هندسی)
انواع ترازیابی مستقیم
ترازیابی تدریجی (خطی یا پیمایشی)
ترازیابی شعاعی
ترازیابی ترکیبی (مختلط)
بررسی و کنترل خطاها در ترازیابی
روش های کنترل در عملیات ترازیابی و خطای بست مجاز در ترازیابی و سرشکن نمودن آنها
الف) کنترل در هر ایستگاه شامل
ب) روش های کنترل در پایان کار
روش های تصحیح و سرشکن نمودن خطاها
بررسی خطاها در ترازیابی
خطای کلیماسیون
II)خطاهای طبیعی
« فصل هفتم»

خطاها
انواع خطاها
۱-خطاهای تدریجی یا سیستماتیک (Systematic errors)
۲-خطاهای اتفاقی یا تصادفی (Accident error,Randome)
II)خطای ظاهری : (Residual)
III)خطای حقیقی
منحنی نمایش خطاها
خطای اندازه گیریهای مرکب
I)خطای مجموع
II)خطای حاصلضرب
چند حالت مهم در خطاهای مرکب
چند نکته ی مهم در مورد خطاها
دقت نسبی و خطای مطلق
منابع

دانلود کتاب نقشه برداری مهندسی

دانلود مستقیم اندروید

دانلود از اپ استور

دانلود نسخه ویندوز