دانلود نمودارهای کاربردی برای آزمون نظام مهندسی اسفند

نمودارهای کاربردی برای آزمون نظام به عنوان یکی از سری مکمل های رایگان واژه های کلیدی آزمون نظام مهندسی شامل چند رابطه از مباحث ششم و نهم و دوازدهم و آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴ و همچنین جدول مساحث میلگردها است . این نمودار به شما کمک میکند تا با سرعت بیشتری محاسبات مربوطه را در آزمون نظام مهندسی انجام بدهید . در ادامه میتوانید نمودارهای کاربردی ویژه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵ را بصورت رایگان دانلود کرده و پیشنهاد میکنیم حتما مقدمه این مجموعه را مطالعه کنید و قبل از آزمون با این نمودار کار کنید تا به نحوه کارکرد آن اشراف پیدا کنید ….

 

 نمودارهای کاربردی برای آزمون نظام

فهرست موجود در این مجموعه

بقیه در ادامه مطلب

نمودار زمان تناوب اصلی ساختمان برای ساختمانهای متعارف (T) تا ارتفاع ۴۰ متر از زمین پایه
نمودار زمان تناوب اصلی ساختمان برای ساختمانهای متعارف (T) از ارتفاع ۴۰ تا ۸۰ متر از زمین پایه
نمودار ضریب شکل طیف (B1) برای مناطق با خطر نسبی کم و متوسط
نمودار ضریب شکل طیف (B1) برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد
نمودار ضریب اصلاح طیف (N) برای مناطق با خطر نسبی کم و متوسط و زیاد و خیلی زیاد
نمودار ضریب بازتاب ساختمان (B) که B=B1N برای مناطق با خطر نسبی کم و متوسط
نمودار ضریب بازتاب ساختمان (B) که B=B1N برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد
ضریب بادگیری (برای ساختمان با ارتفاع مبنا ۶ تا ۶۰ متر)، Ce
ضریب بادگیری (برای ساختمان با ارتفاع مبنا ۶۰ تا ۱۲۰ متر)، Ce
نمودار کمکی برای محاسبه ضریب بادگیری هنگامی که طول ناهمواری زمین بزرگتر از ۰٫۰۵ و کمتر از ۱ کیلومتر و ساختمان کوتاه تر از ۱۰۰ متر باشد، Ce
نمودار ضریب شیب برای بام های شیب دار، Cs
لینک دانلود

دیدگاهتان را بنویسید