جزوه مکانیک خاک مهندسی عمران دکتر البرز حاجیان نیا

جزوه مکانیک خاک ، توسط دکتر البرز حاجیان نیا و در ۴ فصل و در قالب یک فایل pdf تهیه شده است.

جزوه مکانیک خاک دکتر البرز حاجیان نیا ، یکی از جزوات کامل در زمینه مکانیک خاک میباشد که توسط سایت “فایل سیویل ” در اختیار مهندسان قرار داده شده است .

در این جزوه آموزشی ، بقیه در ادامه مطلب

سایت مهندسی عمران

فهرست  جزوه مکانیک خاک :

فصل اول :

تنش موثر
موارد استفاده رابطه ترزاقی
موارد استفاده فرمول دقیق تنش
جدول تراکم پذیری برخی از مصالح
تنش موثر در خاک غیر اشباع
اثر مویینگی بر تنش موثر
تنش موثر در خاکهای رسی فعال
مقایسه بین تنش موثر و تنش بین ذره ای

فصل دوم

مواد معدنی رسی و ساختار خاک
کانی های رسی
رس های زنجیره ای
شناسایی مواد معدنی رسی
فعل و انفعالات بین آب و مواد معدنی رسی
جذب آب بر روی سطح خاک

فصل سوم :

رفتار تغییر شکلی خاک ها
برخی فرض ها در حالت اشباع بودن خاک
فرمول کلی اسکمپتون
بارگذاری در شرایط کرنش مسطح
مثال برای کرنش مسطح
رفتار تغییر شکل پذیری خاکها در حالت زهکشی شده
روابط تجربی برای تعیین مقدار K

فصل چهارم :

نفوذپذیری و جریان آب در خاک
قانون دارسی
سرعت واقعی در داخل خاک
ضریب نفوذپذیری
ناهمسانی در ضریب نفوذپذیری
بحث تراوش و نفوذپذیری خاک
قانون لاپلاس
اصول ترسیم شبکه جریان در مجیط همسان
فرمول و نحوه محاسبه ضریب k در خاک لایه ای
معادله لاپلاس در خاک ناهمگن
روشهای اندازه گیری k خاک در محل
آزمایش نفوذپذیری برجای سنگ
پارامترهای موثر بر نفوذیری خاک

[لینک دانلود]

دیدگاهتان را بنویسید