آموزش شیلنگ تراز و ترازیابی دو سطح

آموزش ترازیابی دوسطح  بوسیله شیلنگ تراز | سایت مهندسی

شیلنگ تراز، شیلنگی است نازک به قطر یک سانتی‌متر که آن را از آب پر می‌کنند و برای ترازیابی از آن استفاده می‌کنند. این روش بر اساس قانون فیزیک که فشار آب در نقاط هم‌سطح یکسان است می‌باشد.

ادامه مطلب

طرز کار با شیلنگ تراز

هر طرف شلنگ را یک نفر بایستی نگه دارد. سپس یک نفر در محلی که مبنا است قرار می‌گیرد و نفر دوم در جایی که کد ارتفاعی نیاز دارد. نفر اول شلنگ را طوری می‌گیرد که سطح آب آن برابر با کد مربوطه باشد و نفر دوم آن‌ قدر سر شلنگ خود را بالا و پائین می‌برد تا سطح آب در دو سر شلنگ ثابت شوند و سطح آب در طرف مبنا با خط تراز یکسان گردد. بنابراین سطح آب سر دوم شلنگ کد ارتفاعی همتراز با سر اول را می‌دهد.

در استفاده از شلنگ تراز توجه به این نکات بسیار مهم است که:

  • قطر داخلی شلنگ تراز نباید از حد معینی در حدود ۷ میلی‌متر بیشتر باشد.
  • قبل از استفاده از شلنگ تراز حتماً باید کنترل شود که در آن هیچ‌گونه حباب هوای محبوسی باقیمانده باشد.
  • قبل از شروع بکار با کنار هم قراردادن دو سر شلنگ تراز از هم‌سطح قرار گرفتن سطح آب در هر دو سمت آن مطمئن شوید.
  • از تکان‌های شدید و جابجایی‌های ناگهانی شلنگ اجتناب ورزید.
  • حتی‌الامکان از شلنگ تراز شفاف‌تر استفاده کنید.
  • از استفاده از شلنگ تراز در هوای خیلی سرد یا خیلی گرم یا بارانی یا پرباد بپرهیزید.
  • در صورت امکان از مایع آب رنگی جهت قرائت صحیح‌تر استفاده کنید.
  • طول زیاد از حد شلنگ تراز علاوه بر اینکه دست‌وپا گیر شده و باعث زیادشدن احتمال پیچ‌خوردگی آن می‌شود با افزایش نیروی چسبندگی بین مایع و جداره شلنگ می‌تواند باعث ایجاد تداخل در دقت کار شود.

کلمات کلیدی:

دیدگاهتان را بنویسید