آموزش ترازیابی دوسطح بوسیله شیلنگ تراز

آموزش ترازیابی دوسطح  بوسیله شیلنگ تراز

آموزش ترازیابی دوسطح  بوسیله شیلنگ تراز

شیلنگ تراز، شیلنگی است نازک به قطر یک سانتی‌متر که آن را از آب پر می‌کنند و برای ترازیابی از آن استفاده می‌کنند. این روش بر اساس قانون فیزیک که فشار آب در نقاط هم‌سطح یکسان است می‌باشد.

ادامه مطلب

سایت مهندسی

طرز کار با شیلنگ تراز

هر طرف شلنگ را یک نفر بایستی نگه دارد. سپس یک نفر در محلی که مبنا است قرار می‌گیرد و نفر دوم در جایی که کد ارتفاعی نیاز دارد. نفر اول شلنگ را طوری می‌گیرد که سطح آب آن برابر با کد مربوطه باشد و نفر دوم آن‌ قدر سر شلنگ خود را بالا و پائین می‌برد تا سطح آب در دو سر شلنگ ثابت شوند و سطح آب در طرف مبنا با خط تراز یکسان گردد. بنابراین سطح آب سر دوم شلنگ کد ارتفاعی همتراز با سر اول را می‌دهد.

در استفاده از شلنگ تراز توجه به این نکات بسیار مهم است که:

  • قطر داخلی شلنگ تراز نباید از حد معینی در حدود ۷ میلی‌متر بیشتر باشد.
  • قبل از استفاده از شلنگ تراز حتماً باید کنترل شود که در آن هیچ‌گونه حباب هوای محبوسی باقیمانده باشد.
  • قبل از شروع بکار با کنار هم قراردادن دو سر شلنگ تراز از هم‌سطح قرار گرفتن سطح آب در هر دو سمت آن مطمئن شوید.
  • از تکان‌های شدید و جابجایی‌های ناگهانی شلنگ اجتناب ورزید.
  • حتی‌الامکان از شلنگ تراز شفاف‌تر استفاده کنید.
  • از استفاده از شلنگ تراز در هوای خیلی سرد یا خیلی گرم یا بارانی یا پرباد بپرهیزید.
  • در صورت امکان از مایع آب رنگی جهت قرائت صحیح‌تر استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید