انواع میلگرد

میلگرد پروفیل با سطح مقطع دایره توپر که معمولا دارای آج می باشند. کاربرد اصلی میلگرد در ساختمانهای اسکلت بتنی می باشد که به عنوان آرماتور در بتن مسلح (بتن آرمه) قرار می گیرد….. Types Fittings, انواع میلگرد, انواع میلگرد و مشخصات مکانیکی آنها, میلگرد A1, میلگرد A2, میلگرد