آموزش ترازیابی دوسطح بوسیله شیلنگ تراز

آموزش ترازیابی دوسطح  بوسیله شیلنگ تراز آموزش ترازیابی دوسطح  بوسیله شیلنگ تراز شیلنگ تراز، شیلنگی است نازک به قطر یک سانتی‌متر که آن را از آب پر می‌کنند و برای ترازیابی از آن استفاده می‌کنند. این روش بر اساس قانون فیزیک که فشار آب در نقاط هم‌سطح یکسان است می‌باشد. ادامه مطلب سایت مهندسی