معرفی انواع پی ها و روش های ساخت آنها

پی, پی دیواری, پی شبکه ای چوبی, پی شبکه ای فولادی, پی عمیق, پی گسترده, پی های پلکانی, پی های شبکه ای, پی های قوس معکوس, پی های منفرد انواع پی ها و روش های ساخت آنها : پی های سطحی: پی هایی که در پایین ترین قسمت ساختمان و در مجاورت تراز زمین قرار […]