نکات مهم درباره آرماتوربندی | سایت مهندسی عمران

نکات مهم درباره آرماتوربندی | سایت مهندسی عمران نکات مهم درباره آرماتوربندی……. ۱- از آماتور های زنگ زده و یا آغشته به روغن نباید استفاده گردد و در صورت وجود آلودگی باید ابتدا به پاکسازی آنها قبل از اجرا اقدام نماییم. بقیه درادامه مطلب