عادات معماران و طراحان موفق!

عادات معماران و طراحان موفق! ۱٫ آن‌ها داستان‌های شنیدنی تعریف می‌کنند. خاطرات ما از مکان‌ها به طور ذاتی و به طور ماندگار با داستان‌ها پیوند خورده‌اند. خانه‌ای که داستانی از یک مشتری خاص، در یک مکان خاص، و در یک زمان خاص را تعریف و بازگو می‌کند تجربه را غنی می‌سازد و به آن معنا […]