آموزش ساخت تیرآهن لانه زنبوری

روشهای ساختن تیرآهن لانه زنبوری و تقویت آن

روشهای ساختن تیرآهن لانه زنبوری و تقویت آن به گزارش سایت مهندسی عمران تیرهای لانه زنبوری از این قرار است که ابتدا در روی جان تیرآهن نورد شده با استفاده از اگو که بصورت ۶ شش ضلعی از ورق آهن سفید یم میلیمتری (شابلن) با توجه به استاندارد ساخته شده خط می گردد ؛ سپس […]