مقایسه جامع مبحث ششم ویرایش ۹۲ با آیین نامه ASCE 7-10

در این فایل پاورپوینت که توسط آقای مهندس سعید مرتضوی برای آی سیویل ارسال شده است مقایسه جامع مبحث ششم ویرایش ۹۲ با آیین نامه ASCE 7-10 همراه با مثال عددی  شده است که در ادامه میتوانید دانلود بفرمایید دانلود درادامه مطلب