دانلود پاورپوینت گودبرداری و سازه نگهبان

در سال های اخیر با افزایش تراکم و تعداد طبقات و نیاز به تأمین پارکینگ و سایر سطوح خدماتی در ساختمان ها،عمق گودبرداری ها نیز بیشتر شده است،اما در بیشتر موارد از همان روش های سنتی گود برداری استفاده می شود. متأسفانه بسیاری هنوز فکر میکنند که به کارگیری تمهیدات ایمنی لازم درگودبرداری، هزینه و […]

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روش های متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان آشنایی با مکانیک خاک, بنای فرسوده, تخریب, تخریب بناهای فرسوده, خطرات گودبرداری, روش های تخریب, روش های متداول گودبرداری, سازه نگهبان, گودبرداری, مکانیک خاک, نکات اجرایی, نکات اجرایی در تخریب, نکات اجرایی در تخریب […]