جزوه آموزشی مدیریت زمان بندی و کنترل پروژه

جزوه آموزشی مدیریت زمان بندی و کنترل پروژه این مجموعه ارزشمند توسط مهندسین مشاور سازند تهیه شده است در سه قسمت که کلیه مباحث مدیریت پروژه و دانش مدیریت پروژه و زمان بندی و کنترل پروژه و … را پوشش می دهد. این فایلها به صورت پاورپوینت تبدیل شده به پی دی اف و شامل […]