طریقه تقویت تیرآهن های لانه زنبوری به کمک رفتار مرکب بتن و فولاد

تقویت تیرآهن های لانه زنبوری به کمک رفتار مرکب بتن و فولاد

 تقویت تیرآهن های لانه زنبوری به کمک رفتار مرکب بتن و فولاد به گزارش سایت مهندسی عمران در تیرهای لانه زنبوری علاوه بر تنشهای خمشی اصلی در محل حلقه ها تنشهای خمشی ثانویه حاصل از برش در مقطع ایجاد میگردد که گاهی این تنش از تنشهای خمشی اصلی در تیر بزرگترند. این تنشها از کارایی […]