آموزش تصویری ساخت مقاطع در نرم افزار PROPER به روش LRFD | سایت مهندسی عمران

آموزش تصویری ساخت مقاطع در نرم افزار PROPER به روش LRFD بر اساس آیین نامه AISC360 در این فایل اراپه شده است . این آموزش توسط آقای مهندس کاظم بهادرنژاد تهیه شده است و مراحل گام به گام ساخت مقاطع شرح داده شده است برای دانلود ب ادامه مطلب بروید