آشنایی با سیستم قالب عایق ماندگار مسطح عمودی|سایت مهندسی عمران

آشنایی با سیستم قالب عایق ماندگار مسطح عمودی سایت مهندسی عمران سایت مهندسی عمران بهترین سایت برای مهندسان عزیز سیستم قالب عایق ماندگار مسطح عمودی شیوه اجرای قالب‌های ماندگار عمودی به عنوان زیر مجموعه‌ای از سیستم قالب ماندگار ICF محسوب می‌شود. در این روش خرپاهای ویراندل ساخته شده از فولاد گالوانیزه عمود بر راستای دیوار […]