منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات چه هستند؟   منابع آزمون نظام مهندسی عمران صلاحیت محاسبات، عبارت هستند از: مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان مبحث هفتم: پی و پی‌سازی مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی راهنماهای موجود […]