آزمایش اوریمت|سایت مهندسی عمران

آزمایش اوریمت سایت مهندسی عمران آزمایش اوریمت آزمایش اوریمیت در دانشگاه paisley به عنوان روشی برای ارزیابی کارایی مخلوط های بتن تازه در محل گسترش پیدا کرده است. اوریمت شامل یک لوله چدنی قائم به قطر داخلی ۱۰۰ میلیمتر و ارتفاع ۶۰۰ میلیمتر که بر روی یک مخروط معکوس به ارتفاع ۶۰ میلیمتر با دهانه […]