معماران معروف جهان

1- رایت: ( خانه آبشار) Falling water

چندآثارشگفت انگیز ازمعماران معروف ۱-    رایت: ( خانه آبشار) Falling water سبک معماری : ارگانیک وتوسط معمار معروف رایت احداث شده در میل ران واقع در پنسیلوانیا ساخته  شده .تندیسی در دل طبیعت یا طبیعتی در دل یک تندیس. آنچه دراین معماری جلب نظر می کند رویش عناصر معماری با عوارض و پدیده های طبیعی […]