گرایش های رشته مهندسی عمران

گرایش های رشته مهندسی عمران

گرایش های رشته مهندسی عمران برای علاقه مندان به این رشته تحصیلی از سایت مهندسی عمران برای آشنایی بیشتر شما آماده میباشد.

گرایش ها

گرایش های مهندسی عمران

قبل از معرفی گرایش های رشته عمران  باید توجه کنید که بسیاری از گرایشات به هم بسیار نزدیک می باشند.

در واقع  این گرایشات تنها در تعداد محدودی از واحدها با یک دیگر تفاوت دارند مانند گرایش سازه و زلزله.

گرایش رشته مهندسی عمران  برای کارشناسی ارشد به شرح ذیر می باشند:

 •  سازه
 • زلزله
 •  ژئوتکنیک(خاک و پی)
 •  مهندسی و مدیریت ساخت
 •  راه و ترابری
 •  حمل و نقل
 •  مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریایی
 •  مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
 •  مهندسی و مدیریت منابع آب
 • مهندسی محیط زیست
 •  مهندسی خطوط راه آهن
 •  پدافند غیر عامل
 • ساختمان های هوشمند