پلان فونداسیون را چگونه ترسیم کنیم

پلان فونداسیون را چگونه ترسیم کنیم

پلان فونداسیون یکی از نقشه های اصلی برای ساختن یک سازه هست که در آن اطلاعاتی مثل نوع فونداسیون ساختمان مثلاً فونداسیون منفرد، نواری، گسترده یا … و همچنین تعداد و ابعاد دقیق فونداسیون های منفرد مشخص می شود.

توی دهه ی اخیر بیشتر از فونداسیون نواری و گسترده برای ساخت ساختمان های مسکونی استفاده می شود پس باید با نحوه ی ترسیم این فونداسیون ها آشنایی کافی را داشته باشید.

برای ترسیم پلان فونداسیون باید به ۱) میزان بارهای وارده بر ساختمان، ۲) طول دهانه ها  ۳) مقاومت و جنس زمین توجه کنیم و طراح سازه این موارد را تحلیل و بررسی می کند و مقدار دقیق این اندازه ها را مشخص می کند.

پلان فونداسیون را چگونه ترسیم کنیم

نحوه ی ترسیم پلان فونداسیون منفرد

نحوه ی ترسیم پلان فونداسیون منفرد

گام اول

برای ترسیم این پلان قبلش باید پلان ستون گذاری را رسم کنیم.

ابتدا زمین را با توجه به ابعاد زمین با خط ضخیم محدود تعریف می کنیم و هرجا ستون داشتیم ، با توجه به ابعاد ستون که احتمالاً مربع یا مستطیل است ، یک مربع یا مستطیل جامد را دقیقاً ترسیم می کنیم. مانند ستون های شکل زیر.

به منظور به هم ریختن نقشه ای که می خواهیم ترسیم کنیم ، توصیه می کنیم خطوط محور ستون های داخل نقشه را ترسیم نکنید.

گام دوم

در مرحله ی بعد وسط همه ی ستون ها را با خط چین به همدیگر متصل می کنیم.

گام سوم

در مرحله سوم برای هر یک از ستون ها یک پی را مطابق با ابعادی که طراح سازه در نظر گرفته است، مطابق شکل زیر ترسیم می کنیم.

در اینجا فرض بر این است که طراح سازه ابعاد پی های گوشه ای است که از دو طرف به زمین متصل شده اند را ۱.۲×۱.۲ متر و پی های کناری که یک ضلع آنها به محدوده زمین می چسبند را ۱.۲×۱.۸ متر و ابعاد پی های وسط که دقیقاً در وسط ساختمان قرار دارند را ۱.۸×۱.۸ متر داده است.

گام چهارم

حال که در مرحله قبل تک تک پایه ها را ترسیم کردیم، اکنون باید این پایه های فردی را با زونا به هم وصل کنیم. مهندس محاسب عرض این شیارها را ۶۰ سانتی متر در نظر گرفته است.

گام پنجم

در اینجا یک نکته وجود دارد و آن این است که اگر ارتفاع تکی فونداسیون ها با بیل برابر باشد، باید مرز بین فونداسیون فردی و بیل را مطابق شکل زیر پاک کرد. اما اگر ارتفاع تک فونداسیون که در اینجا ۶۰ سانتی متر است مانند این پروژه با شینیج که ۴۰ سانتی متر است برابر نباشد، باید با نگه داشتن یک خط مرز بین آنها و این اختلاف ارتفاع را نشان داد.

گام ششم

در مرحله بعد باید بتن را بکشیم. بتن تنها لایه ای از بتن به ضخامت حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر است که با عیار ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب و برای محافظت از پی در برابر عوامل خورنده و ایجاد سطحی صاف و هموار در زیر فونداسیون ساخته می شود.

هنگام اجرای بتن دقت کنید که در هر طرف آن را حدود ۱۰ سانتی متر بزرگتر بمالید تا فونداسیون به راحتی و به سادگی شکل بگیرد. پس می آییم و بتن را به جز ۱۰ سانتی متر با خط دور پایه ها و آج ها مانند شکل زیر با یک خط نازک می کشیم.

وقتی که بتن مگر را اجرا می کنیم دقت داشته باشیم که از هر طرف حدود ۱۰ سانتی متر بزرگتر آن را اجرا کنیم تا قالب بندی فونداسیون به راحتی و آسانی انجام شود. پس میاییم و بتن مگر را ۱۰ سانتی متر با یک خط در اطراف فونداسیون و شناژها طبق شکل زیر با خط نازک ترسیم می کنیم.

گام هفتم

در مرحله ی یکی به آخر مهندس محاسب با توجه به ابعاد و موقعیت قرارگرفتن فونداسیون ها، آنها را تیپ بندی می کند. برای تیپ بندی فونداسیون ها از حرف F که حرف اول کلمه ی foundation هست استفاده می شود.

گام هشتم

در مرحله ی آخر جدولی مثل تصویر زیر را در کنار پلان فونداسیون قرار می دهیم که داخل آن ابعاد و مشخصات فونداسیون ها درج می شود.

 

 نحوه ی ترسیم پلان فونداسیون نواری

گام اول

دقیقاً گام اول و دومی که برای ترسیم پلان فونداسیون منفرد انجام دادیم را هم برای ترسیم فونداسیون نواری انجام می دهیم.

“برای ترسیم این پلان قبلش باید پلان ستون گذاری را رسم کنیم.

اول با توجه به ابعاد زمین با خط ضخیم محدود زمین را مشخص می کنیم و هر جا که ستون داشتیم با توجه به ابعاد ستون که احتمالاً مربع یا مستطیل هستش از یک مربع یا مستطیل توپر دقیقاً شبیه به ستون های شکل زیر ترسیم می کنیم.

 نحوه ی ترسیم پلان فونداسیون نواری

گام دوم

در مرحله ی بعد وسط همه ی ستون ها را با خط چین به همدیگر متصل می کنیم.

گام سوم

در این مرحله با توجه به اندازه ای که مهندس محاسب برای عرض نوارها در نظر گرفته است (در اینجا ۱ متر را در نظر گرفته)، ستون ها را با فونداسیون نواری به همدیگر متصل می کنیم.

گام چهارم

با توجه به اینکه اگر گوشه نوارها را پخ بزنیم، مقاومت برشی در گوشه افزایش پیدا می کند، پس می توانیم اینکار را هم طبق تصویر زیر انجام بدهیم.

گام پنجم

در مرحله ی آخر هم بتن مگر را ۱۰ سانتی متر بزرگتر از نوارها در داخل ترسیم می کنیم و قسمت هایی که بعداً باید با خاک پر شوند را هم هاشور می زنیم.

 

نحوه ی ترسیم پلان فونداسیون گسترده

نحوه ی ترسیم پلان فونداسیون گسترده

گام اول

ابتدا با توجه به ابعاد زمین با خط ضخیم محدود زمین را مشخص می کنیم و هر جا که ستون داشتیم با توجه به ابعاد ستون که احتمالاً مربع یا مستطیل هست.

گام دوم

فونداسیون گسترده در زیر همه ی ستون ها و در کل زمین اجرا و از سه طرف به لبه ی زمین ختم می شود و از طرف حیاط هم با توجه به نظر مهندس محاسب ابعاد آن مشخص خواهد شد