معرفی گرایش رشته عمران مهندسی خطوط راه آهن

تعریف مهندسی خطوط راه آهن

کارشناسی ارشد مهندسی خطوط راه آهن یکی از گرایشهای دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی راه‌آهن خط و سازه های ریلی (خط وابنیه) می‌باشد. مجموعه ای از دوره های آموزشی-پژوهشی متشکل از برنامه های نظری ، کاربردی ، آزمایشگاهی و تحقیقاتی در زمینه مهندسی راه آهن است.همچنین به منظور تربیت مهندسین متخصص در این زمینه و ایجاد فضای کافی برای درک ، توسعه و انتقال دانش و فناوری لازم است ،از آنچه در حال حاضر از مرزهای علم و فناوری در این زمینه ها عبور می کند و بهبود کمی و کیفی صنعت گفته شده به دلیل انتقال دانش مهندسی است. برای دیدن بقیه مطلب به ادامه مطلب بروید.

معرفی گرایش رشته عمران

 

هدف دوره کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن

آموزش افرادی است که مهارتهای لازم را برای درک بهتر مباحث ، برنامه ریزی و جهت گیری و طراحی و نظارت بر پروژه های تخصصی در زمینه راه آهن و خطوط مختلف راه آهن است. همچنین توان تحقیقاتی مناسب وکافی جهت حل مسایلی که در این زمینه با آنها روبرو می‌شوند، باشند.

پروژه ها و تحقیقات ذکر شده می تواند در زمینه های اندازه گیری رفتار روسازی و زیرساخت های خطوط ریلی ، مدیریت خطوط ریلی ، ساخت و اجرای خطوط و موارد مشابه در معمولی ، سبک ، پر سرعت ، برقی ، شهری و مترو باشد. راه آهن آموزش افرادی که می توانند در توسعه و گسترش دانش فنی راه آهن در سطح آموزش عالی در کشور موثر باشند از اهداف و دستاوردهای مهم این دوره است.

 

ضرورت و اهمیت

با توجه به نقش بزرگ صنعت ریلی در توسعه ، امنیت و اقتصاد کشور و با توجه به ویژگی های این صنعت و سرمایه گذاری های هنگفتی که برای رشد و توسعه شبکه ریلی در راه آهن و مترو در نظر گرفته شده است ، نیاز به ایجاد این دوره برای انتقال دانش فنی لازم و آموزش جدی و تحقیق در این زمینه واضح است و از اولویت بسیار بالایی برخوردار است.

اهداف و فعالیت ها موضوع این دوره کارشناسی ارشد بخشی اساسی از موضوع رشته مهندسی راه آهن و سازه های راه آهن است که تفاوت آن در سطح تخصص مورد نیاز است. تأسیس این دوره در برآورد نیازهای تخصصی و ویژه که نیاز به دانش فنی برتر دارند ، نقشی اساسی دارد و بستر مناسبی را برای امکان تحقیق در این صنعت و گسترش این رشته در دوره های آموزش عالی فراهم می کند ، از این رو از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

نقش و توانایی

فارغ التحصیلان این گروه دارای زمینه های علمی و فنی کافی برای دستیابی به مشاغل زیر هستند:

  • همکاری با وزارتخانه ها و سازمان های مسئول طراحی ، ساخت ، اجرا و نگهداری خطوط ریلی مانند وزارت راه و ترابری ، وزارت صنایع و معادن ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، شهرداری ها و شرکت های راه آهن شهری
  • همکاری با مشاوران ، پیمانکاران و سازندگان و سایر سازمانها و موسسات مربوطه برای مشارکت در برنامه ریزی ، طراحی و نظارت ، ساخت و اجرا و نگهداری و مدیریت برنامه ها و پروژه های مربوط به راه آهن
  • فعالیت در زمینه زیرساخت ها و تحقیقات کاربردی در امور مربوط به خطوط ریلی
  • همکاری در موسسات آموزشی و پژوهشی جهت ارائه دوره های مهندسی راه آهن و انتشار و انتشار دانش فنی مربوطه در کشور

معرفی گرایش رشته عمران

تعدادواحد های درسی و پژوهشی

تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره ۳۲واحد بشرح زیر است:

دروس تخصصی اجباری ۱۶ واحد

دروس اختیاری ۸ واحد

سمینار ۲ واحد

پروژه و پایان نامه ۶ واحد

در مجموع  ۳۲ واحد

 

دروس تخصصی این رشته

– دروس جبرانی

 

  کد درس   نام درس   تعداد واحد
۱

۲

۳

۴

۵

  زیرسازی راه آهن

روسازی راه آهن (۱)

روسازی راه آهن (۲)

ساخت و اجرای خطوط

دینامیک حرکت قطار

 ۳

۳

۳

۳

۳

 

 – دروس تخصصی اصلی

 

  کد درس   نام درس   تعداد واحد
۱

۲

۳

۴

۵

 

۶

۷

۸

  ریاضیات عالی مهندسی

طراحی راه آهن پیشرفته

زیرسازی راه آهن پیشرفته

اندرکنش خط و قطار

آزمایشگاه خط

یکی از سه درس زیر *

الف – روشهای عددی در تحلیل خطوط

ب – روش اجزاء محدود

ج – روشهای نوین تعمیر و نگهداری خطوط

۳

۳

۳

۳

۱

 

۳

۳۳

 

– دروس تخصصی اختیاری 

 

  کد درس   نام درس   تعداد واحد
۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

  روشهای عددی در تحلیل خطوط

روش اجزاء محدود

روش های نوین تعمیر و نگهداری خطوط

دینامیک خطوط راه آهن

طراحی راه آهن ویژه (سبک و سنگین)

تحلیل و طراحی راه آهن برقی

مکانیک محیطهای پیوسته

تست خط راه‌آهن

قابلیت اعتماد در مهندسی راه آهن

مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط

مدیریت راه آهن (حمل‌ونقل، ترافیک و بهره‌برداری)

روشهای محاسباتی هوشمند در مهندسی راه‌آهن  کاربرد رایانه در مهندسی راه آهن

نقشه برداری پیشرفته

تحلیل، طراحی و روشهای اندازه گیری تونلها

مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه

تحقیق در عملیات

روش تحقیق

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۲

۳

۳

۲

۲

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳