دانلود کتاب ورق های FGM از دیدگاه تحقیقات دانشگاهی در ایران

دانلود کتاب ورق های FGM از دیدگاه تحقیقات دانشگاهی در ایران

سایت مهندسی عمران برای شما دانشجویان و علاقه مندان به رشته عمران دانلود کتاب ورق های FGM از دیدگاه تحقیقات دانشگاهی در ایران از آقای وحید عبدالوهاب آماده میباشد.

دانلود کتاب ورق های FGM از دیدگاه تحقیقات دانشگاهی در ایران
دانلود کتاب ورق های FGMاز دیدگاه تحقیقات دانشگاهی در ایران

توضیح درباره کتاب ورق های FGMاز دیدگاه تحقیقات دانشگاهی در ایران

گسترش روزافزون استفاده از مواد مرکب در صنایع مختلف، ایده ساخت نسل جدیدی از مواد کامپوزیتی موسوم به FGMs را برای اولین بار در سال ۱۹۸۴ در ژاپن ایجاد کرد. FGMs مواد مرکبی هستند که در آن‌ها خواص میکروسکوپیک ماده باتوزیع غیریکنواخت، هموار و پیوسته‌ای از ترکیب مواد سازنده اصلی آن، تغییر می‌کند. بنابراین مواد مذکور در دسته بندی مواد غیرهمگن قرار می‌گیرند و معمولا ایزوتروپیک فرض می‌شوند.

در مجموعه حاضر، در فصل اول، مواد با خواص ناهمسان به طور اجمالی تعریف می گردد و در فصل های بعدی مجموعه تحقیقات دانشگاهی که در ایران صورت پذیرفته و در قالب مقاله های کنفرانسی، مجله ای، پایان نامه ای توسط محققین به زبان فارسی صورت پذیرفته است به صورت مختصر و مفید ارائه می گردد. هدف از جمع آوری مجموعه مذکور، آشنایی دانشجویان با موضعات تحقیقاتی در این زمینه و تحقیق در خصوص موارد اشاره نشده، آشنایی دست اندرکاران صنعت سازه ای کشور با تحقیقات صورت پذیرفته و ایجاد بانک اطلاعاتی کامل در خصوص تحقیقات صورت پذیرفته بر روی ورق های با خواص ناهمسان می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از سایت های سیویلیکا، ایران داک، مگیران، مجله های مکانیک مدرس،… که تا پایان پاییز سال ۱۳۹۴ به انتشار رسیده است، استفاده شده است.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: آشنایی با مواد FGM
فصل دوم: بررسی ورق FGM در حرارت
فصل سوم: بررسی کمانش ورق های FGM
فصل چهارم: بررسی ارتعاش ورق های FGM
فصل پنجم: بررسی خیز و تحلیل استاتیکی ورق های FGM
فصل ششم: بررسی مخازن و پوسته های FGM
فصل هفتم: بررسی ترک در ورق های FGM
فصل هشتم: سایر تحقیقات جهت ورق های FGM

دانلودکتاب ورق های FGM از دیدگاه تحقیقات دانشگاهی در ایران