آزمایش GTM بتن|سایت مهندسی عمران

آزمایش GTM بتن|سایت مهندسی عمران

آزمایش GTM بتن|سایت مهندسی عمران

آزمایش GTM بتن

به گزارش سایت مهندسی عمران این آزمایش توسط پیمانکار فرانسوی GTM برای ارزیابی مقاومت در برابر جدایی (پایداری) گسترش یافته است. این آزمایش بیشتر برای تعیین میزان آب انداختگی بتن پیشنهاد شده است. هر چند به نظر می رسد نتایج این آزمایش به تنهایی نشان دهنده تمام انواع ناپایداری بتن نیست.

آزمایش GTM بتن
آزمایش GTM بتن

۱) وسایل مورد نیاز:

۱- الک با مساحت سوراخ ۵ میلیمتر مربع (مثلاً الک ۸# ) به قطر ۳۵۰ میلیمتر
۲- زیر الکی
۳- سطل ۱۰ لیتری درب دار
۴- ترازو ۲۰ کیلو گرمی با دقت صدم اعشار
۵- کرنومتر

۲) روش انجام

در حدود ۱۰ لیتر بتن که به صورت معمولی نمونه برداری شده را داخل سطل ریخته و در ب آن را به منظور جلوگیری از تبخیر آب بتن می بندیم و به مدت ۱۵ دقیقه در سطل رها میکنیم سپس سطح بتن را ارزیابی کرده و وجود هر گونه شیره بتن یادداشت می شود. ۲ لیتر بتن را از داخل سطل به ظرف دیگری می ریزیم و ظرف را همراه با بتن وزن کرده تمام بتن موجود در آن را از ارتفاع ۵۰۰ میلیمتری در یک حرکت پیوسته و مداوم روی الک می ریزیم. سپس ظرف خالی شده را وزن می کنیم که به این ترتیب وزن ملامت ریخته شده مشخص می شود (ma) ، بتن را به مدت ۲ دقیقه روی الک رها می کنیم سپس الک ر از زیر الکی جدا کرده و وزن ملات عبوری از الک را تعین می کنیم (mb)

۳) تفسیر نتایج

این آزمایش روشی برای تعیین قابلیت پایدرای بتن خود تراکمب وده به طوری که شاخصی برای سنجش مقاومت در برابر انواع جدا شدگی در بتن تازه می باشد. بدین منظور وزن ملات عبوری از الک (mb) رتقسیم بر وزن اولیه بتن (ma) کرده و آنرا با نام درصد جداشدگی ثبت می نماییم.
درصد جدا شدگی                    ۱۰۰ * ((mb)/(ma))
وزن ملات عبوری                            (mb)
تفاوت میان وزن ظرف پر و خالی         (ma)
اگر درصد ملاتی که از الک عبور کرده بین ۵% تا ۱۵% وزن نمونه باشد مقاومت در برابر جدا شدگی مناسب است . در صورتی که درصد ملات عبوری کمتر از ۵% باشد ملات بتن کارایی مناسب را ندارد و احتمال کرمو شدن سطح تمام شده بتن وجود دارد.